Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2006 z dne 6. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2006 z dne 6. 1. 2006

Kazalo

9. Dopolnitev Programa priprave državnega lokacijskega načrta za hitro cesto na odseku Koper–Dragonja, stran 113.

Na podlagi drugega odstavka 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) sprejme minister za okolje in prostor v soglasju z ministrom za promet
D O P O L N I T E V
Programa priprave državnega lokacijskega načrta za hitro cesto na odseku Koper–Dragonja
I.
V Programu priprave državnega lokacijskega načrta za hitro cesto na odseku Koper–Dragonja (Uradni list RS, št. 79/04 in 80/05) se v VII. točki prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»DARS zagotovi vsa sredstva za izdelavo strokovnih podlag iz V. točke tega programa priprave, študije variant, okoljskega poročila, geodetskega načrta, poročila o vplivih na okolje, revizije poročila o vplivih na okolje ter državnega lokacijskega načrta.«
II.
Ta dopolnitev programa priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-08-42/2005 – MM
Ljubljana, dne 29. novembra 2005
EVA 2005-2511-0259
Janez Podobnik l.r.
Minister
za okolje in prostor
 
Soglašam!
 
mag. Janez Božič l.r.
Minister
za promet

AAA Zlata odličnost