Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2006 z dne 17. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2006 z dne 17. 2. 2006

Kazalo

669. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju spremembe zazidalnega načrta Grintavec G-1 v Višnji Gori, stran 1583.

Na podlagi 171. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek) in 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 89/04) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 25. seji dne 9. 2. 2006 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju spremembe zazidalnega načrta Grintavec G-1
v Višnji Gori
1. člen
V 6. členu veljavnega Odloka o sprejetju spremembe zazidalnega načrta Grintavec G-1 v Višnji Gori (Uradni list SRS, št. 9/88, 39/05 – popravek) se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Elementi oblikovanja objektov: (stanovanjski objekti, delavnice, garaže, vrtne lope)
Naklon streh: 30 stopinj.
Kritina: težka, temno rjave ali temno sive barve, lahko tudi eternit.
Fasade: ometane v zaglajenem ometu v svetlo sivih, peščenih in oker barvah.
Objekt tipa A: vzhodno pobočje, gabarit max. K+P+1, dim. 9x18 (max. 9x24 – po predloženem idejnem projektu).
Objekt tipa B: gabarit max. K+P+1, dim. 9x12 (max. gabarit v razmerju 3:4 – 12x16 m) v objektu je predvidena garaža.
Objekt tipa B1: ista določila kot za objekt tipa B, s tem da je v sklopu stavbe predvidena še dodatna zunanja garaža dim. 3x5 (lahko ima funkcijo pomožnega objekta).
Objekt tipa C: ista določila kot za objekt tipa B, s tem, da je na parceli predviden pomožni objekt, lahko dodatna garaža, dim. 3x5 m, simetrična dvokapnica, stavbno pohištvo leseno, okna in vrata pokončna, na fasadi ni dovoljeno uporabljati steklakov. Fasadni elementi kot so oboki, zunanje stopnice in nadstreški morajo biti enotno oblikovani kot stavba. Opaži in ograje balkonov in zunanjih stopnišč marajo biti barvno usklajeni z ometom. Nepozidane površine so lahko tlakovane – kamen ali opečni tlakovec, zelenice z grmovnicami ali s sadnim drevjem. Ograje so lesene, višine do 1,0 m ali živice.
Objekt tipa D: delavnica, gabarit pritličen, dim. 9x12 (max. 9x24), izvede se lahko v klasični ali montažni konstrukciji.
Pri vseh navedenih objektih je smer slemena paralelna z daljšo stranico stavbe.
Elementi oblikovanja za zunanjo ureditev:
– vozišča: asfalt, 1. faza v makedamski izvedbi
– pešpoti in pločniki: asfalt, 1. faza v makedamski izvedbi
– hortikulturna ureditev: linearno zelenje ob cesti Višnja Gora-Grosuplje z varovalnim vedutnim območjem zgradbe vzgajališča
– parkovna ureditev: pred obratom Iskre
– hišni vrtovi: dvorišča so urejena po željah uporabnikov
– ograje: lesene, višine 1 m ali živica.
Gabariti, kote PT in drugi elementi zakoličbe so podani v tekstualnem delu zazidalnega načrta.«
2. člen
7. člen se v celoti črta. Ostali členi se preštevilčijo.
3. člen
V 12. členu oziroma v 11. členu se na koncu prvega stavka doda besedilo: »ali pa so (fekalne odplake) speljane v malo čistilno napravo«.
4. člen
Odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35003-0064/2003
Ivančna Gorica, dne 9. februarja 2006
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret l.r.

AAA Zlata odličnost