Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2006 z dne 3. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2006 z dne 3. 2. 2006

Kazalo

458. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta Občine Radeče, stran 1153.

Na podlagi 111. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 37/99, 48/02, 52/02 – popr. in 108/05) je Občinski svet Občine Radeče na 23. redni seji dne 25. januarja 2006 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
P O S L O V N I K A
Občinskega sveta Občine Radeče
1. člen
V poslovniku Občinskega sveta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 62/99 in 49/05) se prvi odstavek 97. člena spremeni tako, da se glasi:
»Podžupana imenuje župan izmed članov občinskega sveta, ki ga lahko tudi razreši.«
Drugi odstavek se črta.
2. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 900-1/2006-3
Radeče, dne 25. januarja 2006
Župan
Občine Radeče
Franc Lipoglavšek l.r.

AAA Zlata odličnost