Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2006 z dne 12. 9. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2006 z dne 12. 9. 2006

Kazalo

4071. Uredba o dopolnitvi Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah do 10 MW nazivne moči, za katere je bilo pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje, stran 9904.

Na podlagi 199. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrl-A in 41/04 – ZVO-1) in 165. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD in 66/06 – odl. US) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o dopolnitvi Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah do 10 MW nazivne moči, za katere je bilo pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje
1. člen
V Uredbi o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah do 10 MW nazivne moči, za katere je bilo pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje (Uradni list RS, št. 23/04 in 120/05; v nadaljnjem besedilu: uredba), se Priloga nadomesti s Prilogo, ki je sestavni del te uredbe.
2. člen
Koncesionarji, ki upravljajo hidroelektrarne na delih vodnega telesa, ki so na seznamu v Prilogi te uredbe označeni s številkami od 202 do 230, začnejo plačevati za koncesijo s 1. januarjem 2007 dalje pod pogoji iz te uredbe.
3. člen
(1) Za koncesionarje iz prejšnjega člena določi višino akontacije plačila za koncesijo v letu 2006 Agencija Republike Slovenije za okolje (v nadaljnjem besedilu: agencija) na podlagi podatkov o električni energiji, ki so jo v hidroelektrarnah na delih vodnih teles iz seznama v Prilogi te uredbe proizvedli in v javno električno omrežje oddali v letu 2005.
(2) Podatke o proizvedeni in v javno električno omrežje oddani električni energiji v letu 2005 mora koncesionar iz prejšnjega člena posredovati agenciji najkasneje do 31. oktobra 2006.
(3) Če koncesionar iz prejšnjega člena agenciji ni posredoval podatkov iz prejšnjega odstavka, se za višino akontacije plačila za koncesijo v letu 2007 uporabijo podatki ministrstva, pristojnega za energijo, o proizvodnji električne energije kvalificiranih proizvajalcev električne energije za leto 2005.
4. člen
Koncesionar iz 2. člena te uredbe mora dokumentacijo, s katero dokazuje resničnost podatkov o proizvedeni in v javno električno omrežje oddani električni energiji za določitev akontacije za plačilo koncesije v letu 2007, hraniti še najmanj pet let po uveljavitvi te uredbe.
5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-66/2006/5
Ljubljana, dne 31. avgusta 2006
EVA 2006-2511-0161
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost