Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006

Kazalo

1656. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Trebnje, stran 4104.

Na podlagi 3. in 6. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98), 33. člena Energetskega zakona (EZ-UPB1; Uradni list RS, št. 26/05) ter 19. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95, 80/98, 119/05) je Občinski svet Občine Trebnje na 23. seji dne 29. 3. 2006 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Trebnje
1. člen
V Odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 72/95, 59/04 in 115/04) se v 4. členu črtata zadnji dve alinei.
2. člen
V 5. členu Odloka se dodata dve novi alinei, ki se glasita:
»– oskrba z energetskimi plini iz omrežja,
– na drugih področjih, če tako določa zakon.«.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-00001/2006
Trebnje, dne 29. marca 2006
Župan
Občine Trebnje
Ciril Metod Pungartnik l.r.