Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2005 z dne 15. 4. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2005 z dne 15. 4. 2005

Kazalo

1389. Sprememba programa priprave državnega lokacijskega načrta za hidroelektrarno Blanca, stran 3638.

Na podlagi drugega odstavka 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) sprejme minister za okolje in prostor v soglasju z ministrom za gospodarstvo
S P R E M E M B O P R O G R A M A
P R I P R A V E
državnega lokacijskega načrta za hidroelektrarno Blanca
V Programu priprave državnega lokacijskega načrta za hidroelektrarno Blanca (Uradni list RS, št. 62/03, 79/04; v nadaljnjem besedilu: program priprave) se peti odstavek šestega podpoglavja (Izdelava dopolnjenega predloga državnega lokacijskega načrta) V. točke (Faze in roki za pripravo državnega lokacijskega načrta) spremeni tako, da se glasi:
»Nosilci urejanja prostora podajo mnenje v 10 dneh po prejemu vloge.«.
Ta sprememba programa priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-09-11/2005
Ljubljana, dne 7. aprila 2005.
EVA 2005-2511-0136
Janez Podobnik l. r.
Minister
za okolje in prostor
 
Soglašam!
mag. Andrej Vizjak l. r.
Minister
za gospodarstvo

AAA Zlata odličnost