Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2004 z dne 6. 5. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2004 z dne 6. 5. 2004

Kazalo

2294. Zakon o spremembah zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (ZOPOKD-A), stran 6706.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (ZOPOKD-A)
Razglašam Zakon o spremembah zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (ZOPOKD-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 22. aprila 2004.
Št. 001-22-86/04
Ljubljana, dne 30. aprila 2004.
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH ZAKONA O ODGOVORNOSTI PRAVNIH OSEB ZA KAZNIVA DEJANJA (ZOPOKD-A)
1. člen
V Zakonu o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (Uradni list RS, št. 59/99 in 12/2000 – popr.) se 8. in 14. točka 25. člena spremenita tako, da se glasita:
»8) iz šestindvajsetega poglavja za kazniva dejanja po 268., 269. in 269.a členu;
14) iz petintridesetega poglavja za kazniva dejanja po 387., 387.a in 388.a členu.«.
2. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 713-01/94-12/9
Ljubljana, dne 22. aprila 2004.
EPA 1233-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost