Uradni list

Številka 134
Uradni list RS, št. 134/2003 z dne 30. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 134/2003 z dne 30. 12. 2003

Kazalo

5848. Dopolnitev programa imunoprofilakse in kemoprofilakse za leto 2003, stran 19939.

Na podlagi prvega odstavka 25. člena zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 69/95) minister za zdravje objavlja
D O P O L N I T E V P R O G R A M A
imunoprofilakse in kemoprofilakse za leto 2003
I
V programu imunoprofilakse in kemoprofilakse za leto 2003 (Uradni list RS, št. 37/03) se za točko II doda nova točka IIa, ki se glasi:
“IIa
Do uveljavitve programa imunoprofilakse in kemoprofilakse za leto 2004, se ta program smiselno uporablja za nabavo cepiv, za katera je potrebno za zagotovitev pravočasne dobave začeti s postopki javnega naročanja.”.
II
Ta dopolnitev programa začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 022-17/2003-1
Ljubljana, dne 2. decembra 2003.
EVA 2003-2711-0066
dr. Dušan Keber l. r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost