Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2003 z dne 1. 9. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2003 z dne 1. 9. 2003

Kazalo

4030. Pravilnik o spremembi pravilnika o živilih, obsevanih z ionizirajočim sevanjem, stran 12892.

Na podlagi 6. točke drugega odstavka 6. člena zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00 in 42/02) izdaja minister za zdravje v soglasju z ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembi pravilnika o živilih, obsevanih z ionizirajočim sevanjem
1. člen
V pravilniku o živilih, obsevanih z ionizirajočim sevanjem (Uradni list RS, št. 71/02), se v drugem odstavku 4. člena črta besedilo ‘’razen, če to dovoli Urad za živila in prehrano (v nadaljnjem besedilu: urad)”.
2. člen
V 8. in 10. členu se beseda “urad” nadomesti z besedami “ministrstvo, pristojno za zdravje”.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-42/2003
Ljubljana, dne 31. julija 2003.
EVA 2003-2711-0041
dr. Dušan Keber l. r.
Minister
za zdravje
Soglašam!
mag. Franci But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina