Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2003 z dne 1. 8. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2003 z dne 1. 8. 2003

Kazalo

3643. Razlaga poslovnika Občinskega sveta občine Radeče, stran 11409.

Na podlagi 91. in 106. člena poslovnika Občinskega sveta občine Radeče je Občinski svet občine Radeče na 5. redni seji dne 18. 6. 2003 sprejel
R A Z L A G O P O S L O V N I K A
Občinskega sveta občine Radeče
K poslovniku Občinskega sveta občine Radeče (Uradni list RS, št. 71/95) se objavi razlaga k naslednjim členom:
82. člen
Župan pošlje predsednikom delovnih teles in članom občinskega sveta predlog proračuna občine in izhodišča za sestavo proračuna, ter vabilo za sejo občinskega sveta. Iz vabila mora biti razvidno, da bo župan na seji predstavil predlog proračuna in da bo na seji opravljena splošna razprava o predlogu proračunu.
Vabilo na sejo mora biti poslano najmanj 15. dni pred sejo.
Predsedniki delovnih teles imajo 15 dni možnost sklica delovnih teles, na katerih župan in predstavniki občinske uprave, pojasnjujejo predlog proračuna.
83. člen
Najkasneje 10 dni po zaključku obravnave predloga proračuna v delovnih telesih občinskega sveta, je seja občinskega sveta, na kateri župan predstavi predlog proračuna, kot posebna točka dnevnega reda pa je splošna razprava o predlogu proračuna.
Občinski svet lahko po končani splošni razpravi sklene, da nadaljuje postopek sprejemanja proračuna, ali predlog proračuna ne sprejme, ter določi rok, v katerem mora župan pripraviti nov predlog proračuna (najmanj 25 dni).
84. člen
Člani občinskega sveta lahko v 10 dneh po seji občinskega sveta, na kateri je bil zavrnjen predlog proračuna, predložijo županu pismene pripombe in predloge.
85. člen
Župan se najkasneje v naslednjih petnajstih dneh opredeli do pismenih pripomb in predlogov ter pripravi dopolnjen predlog proračuna.
Št. 03200-1/03-81
Radeče, dne 25. julija 2003.
Župan
Občine Radeče
Franc Lipoglavšek l. r.

AAA Zlata odličnost