Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2003 z dne 20. 1. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2003 z dne 20. 1. 2003

Kazalo

228. Odlok o programu priprave lokacijskega načrta za vplivno območje plazu Stovže v Občini Bovec, stran 269.

Na podlagi četrtega odstavka 24. člena zakona o ukrepih za odpravo posledic določenih zemeljskih plazov večjega obsega iz let 2000 in 2001 (Uradni list RS, št. 21/02) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o programu priprave lokacijskega načrta za vplivno območje plazu Stovže v Občini Bovec
1. člen
Priprava lokacijskega načrta za vplivno območje plazu Stovže v Občini Bovec se začne na podlagi pobude pooblaščenega investitorja države za gradnjo objektov državne vodnogospodarske infrastrukture Agencije Republike Slovenije za okolje (v nadaljnjem besedilu: ARSO) in pooblaščenega investitorja za objekte prometne infrastrukture Direkcije Republike Slovenije za ceste (v nadaljnjem besedilu: DRSC), št. 0225-P/980, z dne 9. 12. 2002.
Pobuda je dokumentirana s projektom Strokovne podlage za podajo pobude za pripravo lokacijskih načrtov za plazove večjega obsega; Vplivno območje plazu Stovže, Log pod Mangartom, ki ga je izdelal Inštitut za vode, d.o.o., Ljubljana, št. 81-FR, november 2002 (v nadaljnjem besedilu: strokovne podlage za podajo pobude).
V strokovnih podlagah za podajo pobude sta predlagani dve možni variantni rešitvi ureditve vplivnega območja plazu Stovže:
– varianta A – predvideva izvedbo vseh opisanih in navedenih objektov v strokovnih podlagah za podajo pobude, kar bi bistveno povečalo varnost Loga pod Mangartom, kot je bila pred dogodkom 17. 11. 2000. Na situaciji je prikazana linija dosega drobirskega toka ob plazu z enako prostornino, kot je bila novembra 2000;
– varianta B – z opustitvijo izvedbe objektov na območju Mangartskega potoka (pregrada 1 in 2, prekritje Mangartskega potoka in razbijalec murastega toka pri Mlinču) se bistveno zmanjša vrednost investicije v objekte vodnogospodarske in geotehnične infrastrukture, poveča pa se število stanovanjskih in gospodarskih objektov, ki se nahajajo znotraj ogroženega območja, saj bi bil doseg drobirskega toka višji.
2. člen
V skladu s strokovnimi podlagami za podajo pobude mora lokacijski načrt za vplivno območje plazu Stovže v Občini Bovec (v nadaljnjem besedilu: lokacijski načrt) obsegati:
– vse objekte in naprave, potrebne za sanacijo plazu,
– krajinske ureditve,
– vse potrebne prometne površine,
– infrastrukturne objekte in naprave,
– območja deponij viškov materiala.
3. člen
(ureditveno območje)
Ureditveno območje lokacijskega načrta obsega naslednje parcele ali dele parcel:
– na območju k.o. Log pod Mangartom:
253/3, 256, 271/1, 713/1, 250/3, 190/3, 712/42, 190/1, 250/2, 249/1, 249/2, 255, 271/2, 275/4, 275/3, 275/5, 267/1, 267/3, 267/2, 276, 695/2, 365/1, 277/1, 277/2, 277/3, 279/2, 278, 275/1, 279/1, 279/4, 274/2, 274/1, 284, 283, 279/5, 279/3, 281, 733/2, 248/1, 248/2, 247/1, 247/2, 246/2, 246/1, 245/1, 245/2, 244/1, 144/2, 243/1, 243/2, 242/1, 242/2, 241/1, 241/2, 230, 231, 232/1, 232/2, 229, 306, 307, 310, 311, 302, 303, 298, 297, 296, 299/1, 299/2, 301/2, 301/1, 316, 313, 294, 322, 314, 292/5, 321, 336/1, 324, 293/1, 289/2, 326, 328, 332, 337, 336/2, 339/2, 338, 345, 344, 343, 342, 341, 340, 339/1, 293/2, 282/4, 293/3, 289/3, 292/2, 292/3, 292/4, 295, 292/1, 289/4, 291, 289/5, 289/6, 289/1, 286/1, 285/1, 285/2, 286/2, 286/3, 288, 708/22, 348/13, 384/2, 348/16, 348/9, 348/10, 350/1, 357/3, 357/2, 356, 355, 358, 359, 360, 361, 357/1, 363/10, 363/1, 708/23, 722, 695/3, 348/12, 348/14, 347/1, 348/6, 377, 375/3, 378, 375/1, 708/16, 375/2, 721, 708/17, 708/18, 708/19, 708/20, 708/21, 375/4, 717/3, 190/4, 195/5, 195/1, 197/1, 197/2, 207/6, 207/2, 207/3, 211/2, 211/3, 207/5, 208, 211/1, 212/2, 212/1, 214/1, 214/2, 216/1, 215, 216/2, 207/4, 207/1, 200, 199, 196, 195/2, 190/2, 192, 193, 194, 205, 204, 202, 210, 187/2, 187/1, 185, 181/2, 181/1, 186, 185, 191, 177/2, 177/3, 177/1, 180/2, 180/1, 179/1, 219, 219/2, 217/2, 217/1, 218/2, 218/1, 225, 226, 224, 223, 220, 222, 221, 712/41, 173/1, 174, 172/1, 173/2, 180/3, 179/2, 712/11, 240, 733/1, 175, 176, 171, 713/3, 698/1, 896/2, 701/2, 701/6, 715/2, 160, 158, 159, 161, 163, 164, 170, 167, 165/2, 166, 169, 168, 227/1, 227/2, 227/4, 235/1, 235/2, 234, 233, 227/3, 165/1, 715/1, 712/45, 103, 157, 156/1, 156/2, 152, 153, 150, 104/2, 102/2, 102/1, 104/1, 89/1, 116, 117, 115, 114, 113, 112, 118, 109, 107, 106/2, 106/1, 89/3, 99, 99/5, 95/9, 95/5, 95/4, 95/3, 95/1, 95/2, 94/1, 94/2, 94/3, 94/4, 88/1, 88/2, 88/3, 89/9, 87/2, 87/3, 82/2, 82/3, 82/1, 83/5, 83/11, 89/10, 89/11, 83/4, 83/10, 83/9, 83/3, 83/7, 83/13, 83/12, 83/6, 83/2, 83/1, 78/1, 16, 17/1, 17/2, 18/1, 20/2, 21, 22/1, 19/2, 20/3, 24/1, 25/1, 14/4, 9/5, 7/8, 7/4, 7/3, 7/6, 10/5, 10/4, 20/1, 712/10, 25/3, 25/7, 25/5, 22/2, 708/24, 4/3, 7/7, 5, 4/2, 7/1, 26/1, 26/2, 28/3, 28/6, 28/2, 29/1, 29/2, 4/1, 712/37, 33/1, 33/2, 28/7, 27/2, 27/1, 25/4, 24/2, 25/2, 27/3, 28/1, 28/5, 28/4, 34/1, 34/2, 34/4, 34/3, 34/5, 34/6, 35/3, 35/1, 36/2, 36/3, 36/1, 35/2, 37/3, 37/8, 37/2, 37/1, 23, 384, 383, 37/5, 37/7, 37/6, 38/1, 38/3, 38/2, 41/2, 41/1, 41/3, 712/36, 2/1, 43, 46, 45, 44, 49, 42/2, 42/1, 47, 48/1, 48/2, 50/2, 54, 708/14, 388, 390, 389, 391, 392, 394, 393, 408, 396, 397, 395, 407, 400/1, 581/2, 584/4, 581/4, 708/4, 581/1, 583/1, 583/2, 571/1, 575/1, 584/2, 584/3, 584/1, 575/2, 573, 574, 712/33, 585/1, 585/4, 578/4, 578/5, 578/3, 578/1, 576/2, 576/1, 712/7, 585/2, 585/3, 597/3, 594/2, 594/5, 723/1, 578/2, 712/32, 594/1, 708/13, 712/31, 717/2, 633/2, 633/1, 597/3, 597/2, 597/1, 712/28, 600/2, 601/2, 601/1, 605/1, 692/1, 692/2, 605/3, 605/2, 628/23, 712/26, 703/28, 712/6, 712/25, 606, 703/22, 703/32, 712/21, 712/20, 608/1, 609/1, 607/2, 724, 708/12, 708/22, 611, 612, 703/31, 712/48, 703/23, 626, 712/17, 712/19, 625/2, 617, 614/1, 725, 613/1, 616/1, 618/11, 620/1, 620/3, 618/6, 618/8, 619, 618/7, 618/5, 620/2, 625/1, 712/2, 703/4, 712/46, 618/1, 624/1, 618/10, 624/2, 621/3, 621/5, 622/1, 703/14, 703/13, 703/12, 703/11, 641/1, 641/2, 642/1, 642/2, 703/9, 703/8, 703/10, 622/2, 622/4, 622/7, 621/4, 622/5, 622/6, 762/4, 623/3, 623/5, 621/2, 644/17, 726/3, 726/1, 644/14, 703/29, 644/19, 644/16, 644/6, 644/9, 644/4, 644/5, 644/8, 644/7, 644/15, 645/5, 645/6, 646/4, 646/3, 646/1, 646/2, 645/3, 648/5, 648/2, 649/2, 703/7, 703/6, 703/5, 648/4, 650/3, 689/8, 689/1, 689/5, 670/1, 650/3, 651/4, 670/3, 664/4, 664/5, 707/3, 652/2, 652/3, 659/2;
183, 186,191, 192, 193, 194, 195/3, 701/1, 701/6, 707/2, 708/1, 708/2, 708/25, 708/32, 708/33, 712/1, 712/12, 714/2, 728/1, 728/2, 729;
– na območju k.o. Strmec:
261/10, 231/19, 261/3, 262/1, 263/1, 264/1, 264/3, 264/4, 269, 270/1, 270/2, 270/3, 270/4, 271/1, 271/2, 272/1, 272/2, 273/1, 273/2, 274/1, 274/2, 274/6, 274/7, 274/8, 318/1, 318/2, 318/3, 319, 320, 321/13, 321/14, 321/15, 321/2, 321/22, 321/23, 321/24, 321/25, 321/28, 321/29, 321/3, 321/30, 321/31, 321/34, 321/4, 321/40, 321/42, 321/43, 321/55, 321/56, 321/6, 398/1, 398/18, 398/24, 398/25, 411/1, 411/2, 412, 413, 414, 416, 417;
– na območju k.o. Bovec:
5015/1, 5015/11, 5023/1, 5023/101, 5023/6, 5024/1, 5048/1, 8079/3, 8123/4, 8138/1, 8138/2, 8139.
4. člen
(posebne strokovne podlage)
Pred izdelavo osnutka lokacijskega načrta je treba izdelati oziroma pridobiti posebne strokovne podlage:
1. geodetsko topografski načrt, izdelan v M 1:1000, reambuliran in potrjen na Geodetski upravi Republike Slovenije, ki vključuje podatke o komunalnih vodih ter druge geodetske podloge izdelane v skladu s pravilnikom o vsebini geodetskih podlog za pripravo prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 17/85);
2. katastrski načrt z vrisanim vplivnim območjem plazu Stovže v M 1:1000 ali 1:2880;
3. posebne strokovne podlage, izdelane v skladu z navodilom o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85), zlasti:
– idejno rešitev prostorsko-urbanistične zasnove ureditve vplivnega območja plazu Stovže z razporeditvijo objektov in naprav ter odprtih površin, z določitvijo njihove namembnosti, kapacitete in velikosti, z določitvijo okvirne površine ter horizontalnih in vertikalnih gabaritov objektov;
– idejne rešitve arhitekturnega oblikovanja objektov in naprav;
– idejne rešitve urbanistično-krajinskega oblikovanja ureditve odprtih površin;
– idejne rešitve vseh novih infrastrukturnih omrežij, objektov, naprav in ureditev, potrebnih za ureditev vplivnega območja plazu Stovže, z določitvijo njihovih kapacitet;
– idejne rešitve prestavitev, razširitev in drugih prilagoditev obstoječih infrastrukturnih in drugih objektov, naprav in ureditev, potrebnih zaradi ureditve vplivnega območja plazu;
– geološko in geotehnično poročilo;
– naravovarstvene smernice, izdelane v skladu s 97. in 98. členom zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/99);
– strokovne zasnove za varstvo kulturne dediščine, izdelane v skladu z zakonom o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99);
– posebne strokovne podlage o vplivih predvidenih prostorskih ureditev, gradnje in obratovanja posega na okolje, ki vključujejo oceno obsega, vrste in vplivno območje posameznega vpliva ter rešitve v zvezi z varovanjem okolja in rešitve za preprečitev in zmanjšanje negativnih vplivov na okolje, zlasti pa ukrepe in rešitve:
– vodnogospodarskih ureditev s prikazom zaščite podtalnice, vodnih virov, površinskih voda ter ureditve strug površinskih voda s prikazom sistema odvodnjavanja meteornih in odpadnih voda,
– za preprečitev oziroma omilitev vplivov na objekte naravne dediščine in ostale naravne znamenitosti (korita, slapovi, skoki ipd.),
– za omilitev vplivov na živalski in rastlinski svet;
– morebitni ukrepi v času gradnje;
4. morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale iz pogojev pristojnih pogojedajalcev.
5. člen
(vsebina lokacijskega načrta)
Osnutek lokacijskega načrta se izdela na podlagi posebnih strokovnih podlag, ob upoštevanju pogojev organov in organizacij, določenih v 6. členu tega odloka.
Osnutek lokacijskega načrta mora vsebovati:
a) Osnutek uredbe o lokacijskem načrtu:
– navedbo občinskih prostorskih aktov, ki se s sprejemom tega lokacijskega načrta štejejo za spremenjene in dopolnjene v delu in za območje, ki ga določa lokacijski načrt;
– opis meje območja po parcelnih mejah in seznam parcel, ki se nahajajo znotraj meje vplivnega območja plazu in območja infrastrukturnih objektov državnega pomena, ki jih obravnava;
– funkcijo območja s pogoji urejanja;
– pogoji za urbanistično, arhitekturno in krajinsko oblikovanje območja in posegov v prostor z določitvijo namembnosti, velikosti (površine, gabariti in kapacitete) in ureditve objektov, naprav in odprtih prostorov;
– pogoji glede komunalnega urejanja območja;
– okoljevarstveni pogoji, ki so pomembni za izvedbo predvidenih posegov;
– določitev odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev, ki so dopustna pri pripravi projektov in se lahko podrobneje določijo v postopku za pridobitev enotnega dovoljenja;
– seznam objektov, predvidenih za rušitev ali odkup, z navedbo naslova in namembnosti objekta, katastrske občine in parcelne številke;
– možnosti etapnega izvajanja posegov;
– režim in začasna namembnost zemljišč, ki se ne zazidajo v prvi fazi oziroma se njihova namembnost v času gradnje ne spremeni ter pogoji za ureditev začasnih objektov in naprav;
– obveznosti investitorja in izvajalcev pri izvajanju lokacijskega načrta;
b) Tekstualni del:
– obrazložitev in utemeljitev lokacijskega načrta;
– povzetek iz prostorskih sestavin planskih aktov Republike Slovenije;
– opis prostorskih pogojev za ureditev vplivnega območja plazu;
– opis prostorske, urbanistične in arhitekturne rešitve ureditve vplivnega območja plazu, vključno z opisom namembnosti objektov, naprav in odprtih površin ter določitvijo njihove velikosti (površine, gabariti in kapacitete) ter njihov vpliv na obstoječe objekte in naprave;
– opis potrebnih infrastrukturnih objektov in naprav za ureditev vplivnega območja plazu ter opis prestavitev, razširitev in drugih prilagoditev obstoječih infrastrukturnih objektov in naprav;
– opis prostorskih rešitev po posameznih področjih:
– varstvo naravne dediščine,
– varstvo kulturne dediščine,
– ukrepi za varovanje bivalnega in delovnega okolja,
– varstvo kmetijskih zemljišč,
– vodnogospodarske ureditve in varovanje vodnih virov,
– zasnova ureditve zelenih površin,
– rešitve v zvezi z zaščito pred naravnimi ter drugimi nesrečami;
– seznam objektov predvidenih za rušitev ali odkup, z navedbo naslova in namembnosti objekta, katastrske občine in parcelne številke;
– seznam parcel, ki se nahajajo znotraj meje obravnavanega območja, s podatki o označbi, površini, vrsti rabe in lastništvu;
– oceno stroškov za izvedbo lokacijskega načrta;
– etapnost izvajanja lokacijskega načrta;
– pogoji organov in organizacij določenih v 6. členu tega odloka;
c) Grafični del:
– prikazi iz prostorskih sestavin planskih aktov Republike Slovenije za obravnavano območje;
– prikaz širšega območja lokacijskega načrta v M 1:25000 ali 1:50000;
– pregledni situacijski načrt M 1:5000, vključujoč namensko rabo prostora;
– ureditvena situacija lokacijskega načrta v M 1:1000 ali v drugem ustreznem merilu (na topografski osnovi), ki vsebuje:
– prikaz ureditvenega območja lokacijskega načrta z vodnogospodarskimi, prometnimi in prostorsko-urbanističnimi rešitvami,
– razporeditev objektov in naprav ter odprtih površin z določitvijo njihove namembnosti, kapacitete in velikosti, z določitvijo okvirne površine ter horizontalnih in vertikalnih gabaritov objektov in zasnovo ureditve odprtih površin,
– usmeritve za urbanistično-krajinsko in arhitekturno oblikovanje objektov, naprav in odprtih površin,
– okoljevarstvene rešitve in ureditve,
– objekte predvidene za odkup in/ali odstranitev,
– idejne rešitve komunalnih in energetskih objektov, naprav in ureditev ter ureditev s področja prometa in zvez ter drugih objektov in naprav s področja gospodarskih javnih služb v merilu 1:1000 ali v drugem ustreznem merilu;
– idejne rešitve prestavitev, razširitev in drugih prilagoditev obstoječih infrastrukturnih objektov in naprav v merilu 1:1000 ali v drugem ustreznem merilu;
– karakteristične poglede in prereze obravnavnega območja in posameznih ureditev v ustreznem merilu;
– načrt gradbenih parcel v M 1:1000 ali 1:2880;
d) Gradivo za javno razgrnitev in javno obravnavo osnutka lokacijskega načrta ter prospekt.
Dopolnjen osnutek lokacijskega načrta mora poleg vsebin iz osnutka lokacijskega načrta ter ob upoštevanju predloga stališč o utemeljenosti predlogov in pripomb z javne razgrnitve vsebovati tudi:
a) v tekstualnem delu:
– soglasja in mnenja pristojnih organov in organizacij, določenih v 6. členu tega odloka;
b) v grafičnem delu:
– tehnične elemente za zakoličenje objektov in naprav, ki jih določa lokacijski načrt in elemente za zakoličenje gradbenih parcel.
V dopolnjenem osnutku lokacijskega načrta morajo biti jasno opredeljeni pogoji za izdelavo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja po 57. in 58. členu zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02).
6. člen
(pridobitev pogojev, soglasij in mnenj)
Organi in organizacije, ki morajo pred začetkom priprave osnutka lokacijskega načrta podati pogoje in usmeritve za njegovo pripravo so:
1. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije, Parmova ulica 33, Ljubljana,
2. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Urad glavnega inšpektorja, Kardeljeva ploščad 21, Ljubljana,
3. Ministrstvo za obrambo, Urad za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana,
4. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija Republike Slovenije za okolje – Sektor za varstvo okolja, Vojkova cesta 1b, Ljubljana,
5. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija Republike Slovenije za okolje – Sektor za ohranjanje narave, Vojkova cesta 1b, Ljubljana,
6. Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste, izpostava Nova Gorica, Prvomajska 52, Nova Gorica,
7. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Zemljarska 1, Ljubljana,
8. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 56-58, Ljubljana,
9. Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino, Plečnikov trg 2, Ljubljana,
10. Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Generalna policijska uprava, Štefanova ulica 2, Ljubljana,
11. Zavod za gozdove Republike Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana,
12. Zavod za ribištvo, Župančičeva ulica 9, Ljubljana,
13. ELES – Elektro Slovenije, d.o.o., Hajdrihova ulica 2, Ljubljana,
14. Geoplin, d.o.o., Cesta ljubljanske brigade 11, Ljubljana,
15. Telekom Slovenije, Cigaletova 15, Ljubljana,
16. Triglavski narodni park, Kidričeva 2, Bled,
17. Občina Bovec in njene službe v delih, kjer so upravljavci komunalne in druge infrastrukture.
Organi in organizacije, ki morajo v skladu z zakonskimi pooblastili podati soglasja k dopolnjenem osnutku lokacijskega načrta so:
1. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije, Parmova ulica 33, Ljubljana,
2. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Urad glavnega inšpektorja, Kardeljeva ploščad 21, Ljubljana,
3. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija Republike Slovenije za okolje – Sektor za varstvo okolja, Vojkova cesta 1b, Ljubljana,
4. Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste, izpostava Nova Gorica, Prvomajska 52, Nova Gorica,
5. Zavod za gozdove Republike Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana,
6. Telekom Slovenije, Cigaletova 15, Ljubljana.
Organi in organizacije, ki podajo mnenja k dopolnjenem osnutku lokacijskega načrta so:
1. Ministrstvo za obrambo, Urad za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana,
2. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija Republike Slovenije za okolje – Sektor za ohranjanje narave, Vojkova cesta 1b, Ljubljana,
3. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Zemljarska 1, Ljubljana,
4. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 56-58, Ljubljana,
5. Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino, Plečnikov trg 2, Ljubljana,
6. Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Generalna policijska uprava, Štefanova ulica 2, Ljubljana,
7. Zavod za ribištvo, Župančičeva ulica 9, Ljubljana,
8. ELES – Elektro Slovenije, d.o.o., Hajdrihova ulica 2, Ljubljana,
9. Geoplin d.o.o., Cesta ljubljanske brigade 11, Ljubljana,
10. Triglavski narodni park, Kidričeva 2, Bled,
11. Občina Bovec in njene službe v delih, kjer so upravljavci komunalne in druge infrastrukture.
7. člen
(organizacija dela)
Postopek priprave in sprejemanja lokacijskega načrta vodi Ministrstvo za okolje, prostor in energijo – Urad Republike Slovenije za prostorsko planiranje, Ljubljana, Dunajska 21 (v nadaljnjem besedilu: MOP – UPP).
Investitor posega v prostor je Republika Slovenija. Naloge investitorja opravljata DRSC in ARSO.
Naročnika izdelave posebnih strokovnih podlag in lokacijskega načrta sta DRSC in ARSO.
Naročnika izbereta izdelovalce na podlagi oddaje javnih naročil, v skladu z zakonom o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00 in 102/00). DRSC in ARSO pred oddajo javnega naročila za izbiro izdelovalca lokacijskega načrta pridobita soglasje MOP – UPP k projektni nalogi, po izbiri pa na MOP – UPP dostavita podatke o izbranem izdelovalcu (podjetje, poimenski seznam odgovornih nosilcev). Izbrani izdelovalec mora zagotoviti ustrezno interdisciplinarno ekipo, ki jo obvezno sestavljajo univ. dipl. inž. arhitekture in krajinske arhitekture, univ. dipl. inž. gradbeništva in po potrebi tudi strokovnjaki drugih ustreznih strok.
DRSC in ARSO sta dolžna v celotnem postopku priprave lokacijskega načrta po lastni presoji ali na zahtevo MOP – UPP seznanjati slednjega z vsemi vsebinskimi rešitvami in morebitnimi dilemami ter z vsemi izdelanimi strokovnimi podlagami.
8. člen
(postopki in roki)
Udeleženci v postopku priprave lokacijskega načrta opravijo dejanja v rokih, kot sledi:
– Investitorja proučita varianti urejanja vplivnega območja plazu, iz 1. člena tega odloka, s finančnega, varnostnega, prostorskega in okoljskega vidika in oblikujeta predlog najustreznejše variante, za katero se bo izdelal osnutek lokacijskega načrta.
– K idejni rešitvi sanacije plazu Stovže pridobi MOP – UPP pogoje organov in organizacij, določenih v 7. členu tega odloka. Gradivo za pridobivanje pogojev zagotovita DRSC in ARSO. Rok za določitev pogojev je 15 dni.
– Izdelovalec lokacijskega načrta pripravi analizo pogojev z usmeritvami za izdelavo posebnih strokovnih podlag. Analizo in usmeritve potrdi MOP -UPP.
– Ob upoštevanju pridobljenih pogojev, analize pogojev in usmeritev za izdelavo strokovnih podlag pridobita DRSC in ARSO vse posebne strokovne podlage, določene v 5. členu tega odloka do 1. 3. 2003.
– Izdelovalec izdela osnutek lokacijskega načrta v 15 dneh po tem, ko so izdelane vse posebne strokovne podlage, predvidoma do 15. 3. 2003.
– MOP – UPP zagotovi strokovni pregled osnutka lokacijskega načrta.
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo z objavo v uradnem glasilu na krajevno običajen način obvesti javnost o razgrnitvi ter kraju in času obravnave ter posreduje osnutek lokacijskega načrta Občini Bovec.
– Osnutek lokacijskega načrta se javno razgrne na Ministrstvu za okolje, prostor in energijo ter v Občini Bovec, v Logu pod Mangartom. Javna razgrnitev traja 15 dni.
– MOP – UPP v času javne razgrnitve organizira javno obravnavo osnutka lokacijskega načrta.
– V času javne razgrnitve in javnih obravnav občina evidentira vse pisne in ustne pripombe vseh zainteresiranih organov, organizacij in posameznikov.
– V 15 dneh po končani javni razgrnitvi posreduje občina ministru za okolje, prostor in energijo vse pripombe in predloge iz javne razgrnitve in javnih obravnav, skupaj z mnenjem občine. Če v tem roku minister ne prejme pripomb z javne razgrnitve in mnenja občine se šteje, da na osnutek lokacijskega načrta ni pripomb oziroma da je ta usklajen.
– MOP – UPP v sodelovanju z naročnikom, izdelovalcem in člani delovne skupine za izvedbo javne razgrnitve prouči pripombe in predloge iz javne razgrnitve, oblikuje predlog stališč glede upoštevanja oziroma neupoštevanja posameznih pripomb in predlogov z obrazložitvijo razlogov in z njimi seznani občino.
– Na podlagi predloga stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve pridobita DRSC in ARSO morebitne spremembe in dopolnitve posebnih strokovnih podlag.
– Izdelovalec izdela dopolnjen osnutek lokacijskega načrta v 10 dneh po tem, ko so izdelane vse morebitne spremembe in dopolnitve posebnih strokovnih podlag.
– K predlogu lokacijskega načrta pridobi MOP – UPP soglasja in mnenja organov in organizacij, določenih v 6. členu tega odloka. Gradivo za pridobivanje soglasij in mnenj zagotovita DRSC in ARSO. Rok za izdajo soglasja ali mnenja je 15 dni.
– Minister za okolje, prostor in energijo v soglasju z DRSC in ARSO posreduje usklajen predlog lokacijskega načrta, skupaj s predlogom stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve, Vladi Republike Slovenije.
– Vlada Republike Slovenije sprejme stališča do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve s sklepom. Vlada Republike Slovenije sprejme lokacijski načrt z uredbo, ki jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
– S sprejemom tega lokacijskega načrta se šteje, da so prostorske sestavine planskih aktov Občine Bovec spremenjene in dopolnjene v delu in za območje, ki ga določa lokacijski načrt.
– Z uveljavitvijo lokacijskega načrta na ureditvenem območju lokacijskega načrta prenehajo veljati državni in občinski izvedbeni akti.
9. člen
(sredstva za izdelavo lokacijskega načrta)
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo iz proračunske postavke ARSO in Ministrstvo za promet iz proračunske postavke DRSC zagotovita vsa sredstva, potrebna za izdelavo posebnih strokovnih podlag in izdelavo lokacijskega načrta.
10. člen
(veljavnost)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-31/2003-1
Ljubljana, dne 16. januarja 2003.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost