Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2003 z dne 21. 3. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2003 z dne 21. 3. 2003

Kazalo

1182. Sporazum o ustanovitvi regijskega ekonomsko-socialnega sveta Podravje, stran 3578.

S P O R A Z U M
o ustanovitvi regijskega ekonomsko-socialnega sveta Podravje
1. NAMEN USTANOVITVE
Regijski ekonomsko-socialni svet Podravja (v nadaljevanju: RESSP) ustanavljamo zainteresirani socialni partnerji iz skupin delojemalcev, delodajalcev in občin v Podravju z namenom, da skupno obravnavamo vprašanja in ukrepe, ki se nanašajo na ekonomsko-socialni položaj delavcev, brezposelnih in ostalih občanov v Podravju.
RESSP zajema območje statistične regije Podravje.
2. PODROČJE DELOVANJA
RESSP obravnava na pobudo kateregakoli socialnega partnerja vprašanja, ki se nanašajo na naslednja področja:
– zaposlitvena politika,
– gospodarski razvoj in razvoj infrastrukture,
– vzpodbujanje razvoja regije s skupnim nastopom na republiški ravni,
– vzpodbujanje razvoja malega gospodarstva,
– komunalna politika s poudarkom na cenah,
– stanovanjska politika,
– politika v dejavnostih, ki so v pristojnosti občin (šolstvo, vzgojno-izobraževalna dejavnost, kultura itd.),
– priprava kolektivnih pogodb,
– zagotavljanje pravne varnosti in pravne zaščite občanov,
– obravnava predlogov zakonov, ki se nanašajo na regijo.
3. PARTNERJI RESSP
RESSP je tripartitni organ, sestavljen iz predstavnikov delojemalcev oziroma sindikatov, ki delujejo na območju Podravja, predstavnikov delodajalcev oziroma Obrtne zbornice, Gospodarske zbornice in Združenja delodajalcev ter občin.
Partnerji v RESSP so lahko tudi vse druge zainteresirane institucije, ki za to izkažejo pripravljenost in podpišejo sporazum.
4. NAČIN USTANOVITVE IN DELOVANJE
RESSP je ustanovljen, ko večina v vsaki skupini istega socialnega partnerja podpiše pristopno izjavo.
RESSP deluje po pravilih, ki jih sprejmejo podpisniki sporazuma.
RESSP financirajo vsi partnerji v skladu s sprejetimi pravili.
Partnerji se strinjajo, da se za potrebe delovanja RESSP delo vodstva opravlja neprofesionalno. Predsednika, podpredsednika in sekretarja sveta imenuje RESSP izmed svojih članov ali namestnikov tako, da ima vsak od socialnih partnerjev enoletni predsedniški, podpredsedniški oziroma sekretarski mandat. Predsednik, podpredsednik in sekretar ne morejo biti iz skupine istega socialnega partnerja.
 
Maribor, dne 4. novembra 2002.
 
Podpisniki
Sindikati: Policijski sindikat Podravja, ZSSS – OO Podravja, Neodvisni sindikati Slovenije – Območni svet Maribor, Sindikat delovnih invalidov Slovenije,
SKEI – OO za Podravje, Sindikat brezposelnih delavcev Slovenije – PO Podravja in Pomurja, NKBM Sindikat
Občine: Cerkvenjak, Majšperk, Markovci, Mestna občina Maribor, Oplotnica, Pesnica, Rače-Fram, Ruše, Selnica ob Dravi, Sveta Ana, Žetale
Drugi socialni partnerji:
GZS – Območna zbornica Maribor, Območna obrtna zbornica Maribor, Združenje delodajalcev Slovenije – Regijski odbor za Podravje,
Zavod RS za zaposlovanje – Območna služba Maribor

AAA Zlata odličnost