Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2002 z dne 14. 11. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2002 z dne 14. 11. 2002

Kazalo

4835. Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Gorišnica, stran 10579.

Na podlagi 6. člena zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02) in 16. člena statuta Občine Gorišnica (Uradni list RS, št. 34/99) je Občinski svet občine Gorišnica na 29. redni seji dne 24. 10. 2002 sprejel
O D L O K
o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Gorišnica
1. člen
S tem odlokom se določajo upravičenci do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, način sestave seznama upravičencev za vračilo vlaganj, način ugotavljanja sorazmernih deležev vračila ter pogoji in roki vračanja teh deležev.
2. člen
Upravičenci do vračila sorazmernih deležev so fizične in pravne osebe, ki so preko krajevnih skupnosti od leta 1974 do konca leta 1994 združevali sredstva in delo za izgradnjo telekomunikacijskega omrežja.
3. člen
Komisija, ki jo imenuje župan, skupaj s predstavniki vaških odborov pripravi seznam upravičencev do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na osnovi evidenc in podatkov iz arhivov, s katerimi razpolagajo bivše krajevne skupnosti in fizične osebe.
4. člen
Seznam fizičnih in pravnih oseb, ki nastopajo kot dejanski končni upravičenci se objavi na krajevno običajen način v rokih, ki jih določa zakon o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (v nadaljevanju: zakon).
5. člen
Sorazmerni delež vlaganj, ki pripada upravičencu se ugotavlja na podlagi podatkov iz sklenjenih pogodb, ob upoštevanju določb 4. člena zakona.
6. člen
Pogoj za dokazovanje pravice do vračila vlaganj v telekomunikacijsko omrežje je le sklenjena pogodba upravičenca. Upravičencem bo vrnjen sorazmerni delež od zneska, ki ga bo Občina Gorišnica prejela iz sklada za vračanje vlaganj v javno infrastrukturo in se za posameznega upravičenca ugotavlja na podlagi podatkov iz sklenjene pogodbe oziroma drugih dokazil.
7. člen
Za zadeve, ki jih ta odlok ne opredeljuje, se uporabljajo neposredno določbe zakona.
8. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 002-03-102/2002
Gorišnica, dne 29. oktobra 2002.
Župan
Občine Gorišnica
Slavko Visenjak l. r.

AAA Zlata odličnost