Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2002 z dne 13. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2002 z dne 13. 8. 2002

Kazalo

3484. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o volitvah v svete krajevnih skupnosti Občine Kočevje, stran 8174.

Na podlagi 19.a člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 12/99 – sklep US, 16/99 – popravek sklepa US, 59/99 – odl. US, 70/00, 100/00 – sklep US, 16/02 – sklep US in 51/02), 109. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95 in 51/02) ter na podlagi 27. člena statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – popr.) je Občinski svet občine Kočevje na 31. redni seji dne 11. 7. 2002 sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi odloka o volitvah v svete krajevnih skupnosti Občine Kočevje
1. člen
V odloku o volitvah v svete krajevnih skupnosti Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 56/96 in 65/98) se 6. člen spremeni tako, da se glasi:
Svet Krajevne skupnosti Stara Cerkev šteje deset članov.
Za volitve članov sveta KS se določi deset volilnih enot, in sicer:
1. volilna enota obsega naselja Gornje Ložine, Dolnje Ložine in Nove Ložine.
V 1. volilni enoti se voli enega člana sveta KS.
2. volilna enota obsega naselji Koblarji in Mrtvice.
V 2. volilni enoti se voli enega člana sveta KS.
3. volilna enota obsega naselje Slovenska vas.
V 3. volilni enoti se voli enega člana sveta KS.
4. volilna enota obsega naselje Breg pri Kočevju.
V 4. volilni enoti se voli enega člana sveta KS.
5. volilna enota obsega naselje Mlaka pri Kočevju.
V 5. volilni enoti se voli enega člana sveta KS.
6. volilna enota obsega naselje Stara Cerkev.
V 6. volilni enoti se voli enega člana sveta KS.
7. volilna enota obsega naselje Konca vas.
V 7. volilni enoti se voli enega člana sveta KS.
8. volilna enota obsega naselji Gorenje in Mala Gora.
V 8. volilni enoti se voli enega člana sveta KS.
9. volilna enota obsega naselja Stari Log, Smuka, Pugled, Kleč, Komolec, Topla Reber in Trnovec.
V 9. volilni enoti se voli enega člana sveta KS.
10. volilna enota obsega naselja Polom, Seč in Vrbovec.
V 10. volilni enoti se voli enega člana sveta KS.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 008-1/96-112
Kočevje, dne 12. julija 2002.
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber, univ. dipl. inž. grad. l. r.