Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2002 z dne 30. 7. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2002 z dne 30. 7. 2002

Kazalo

3264. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Beltinci, stran 7750.

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 16. člena statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 46/00) je Občinski svet občine Beltinci na seji dne 20. 7. 2000 sprejel
O D L O K
o kategorizaciji občinskih cest v Občini Beltinci
1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.
2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
3. člen
Lokalne ceste so:
– ceste med naselji in v naseljih v Občini Beltinci in ceste kot povezave s sosednjimi občinami
4. člen
Lokalne ceste med naselji in v naseljih Občine Beltinci in med naselji v sosednjih občinah so:
5. člen
Javne poti v Občini Beltinci (JP) so:
6. člen
Podroben prikaz posameznih lokalnih cest in javnih poti v Občini Beltinci je vrisan v grafični situaciji v merilu 1:5000 in je sestavni del tega odloka.
7. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določeni s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 17. člena uredbe o merilih za kategorizacijo javnih poti (Uradni list RS, št. 48/97) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za ceste št. 347-05-3/00 z dne 13. 4. 2000.
8. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka se preneha na območju Občine Beltinci uporabljati sklep o razvrstitvi cest in drugih prometnih površin med lokalne ceste v Občini Murska Sobota (Uradne objave, št. 34/83).
9. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 344-01/00 -141
Beltinci, dne 20. julija 2000.
Župan
Občine Beltinci
Jožef Kavaš l. r.

AAA Zlata odličnost