Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2001 z dne 23. 2. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2001 z dne 23. 2. 2001

Kazalo

854. Pravilnik o spremembah pravilnika o načinu izdajanja dovoljenj za lete zrakoplovov, stran 1378.

Na podlagi 271. člena zakona o zračni plovbi (Uradni list SFRJ, št. 45/86, 24/88, 80/89, 29/90 in Uradni list RS, št. 58/93) izdaja minister za promet
P R A V I L N I K
o spremembah pravilnika o načinu izdajanja dovoljenj za lete zrakoplovov
1. člen
V pravilniku o načinu izdajanja dovoljenj za lete zrakoplovov (Uradni list RS, št. 58/92) se prvi odstavek 13. člena spremeni tako, da se glasi:
“Če zrakoplov, ki ni namenjen za javni prevoz v zračnem prometu, opravlja prevoz nevarnih snovi, orožja ali streliva ali prevoz izgnanih ali izročenih oseb, se zahteva za dovoljenje leta vloži najmanj 5 delovnih dni pred načrtovanim začetkom leta.“.
2. člen
Drugi odstavek 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Zahteva za dovoljenje leta zrakoplova iz prejšnjega odstavka se vloži pri ministrstvu, pristojnem za zunanje zadeve, najmanj 2 delovna dneva pred načrtovanim začetkom leta.“.
3. člen
Za 17. členom se doda nov 17.a člen, ki se glasi:
“Dovoljenje za let, izdano po tem pravilniku, ne pomeni dovoljenja, soglasja oziroma obvestila po drugih predpisih.“.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2630-2/2001
Ljubljana, dne 16. februarja 2001.
Jakob Presečnik l. r.
Minister
za promet

AAA Zlata odličnost