Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2001 z dne 20. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2001 z dne 20. 12. 2001

Kazalo

5116. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o vzpostavitvi muzejske mreže za izvajanje javne službe na področju varstva premične kulturne dediščine in določitvi državnih muzejev, stran 11152.

Na podlagi drugega odstavka 20. člena in 82. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o vzpostavitvi muzejske mreže za izvajanje javne službe na področju varstva premične kulturne dediščine in določitvi državnih muzejev
1. člen
V 10. členu uredbe o vzpostavitvi muzejske mreže za izvajanje javne službe na področju varstva premične kulturne dediščine in določitvi državnih muzejev (Uradni list RS, št. 97/00; v nadaljnjem besedilu: uredba) se v peti alinei besedilo »Muzej novejše zgodovine« nadomesti z »Muzej novejše zgodovine Slovenije«.
Doda se nova enajsta alinea, ki se glasi:
»– Muzej športa za premično dediščino zgodovine športa.«.
2. člen
V prilogi iz 2. člena uredbe se črta besedilo pete alinee tretjega odstavka.
V četrtem odstavku se doda nova šesta alinea, ki se glasi:
»– Mestni muzej Idrija, Muzej za idrijsko in cerkljansko: za območje občin Idrija, Cerkno za področji zgodovine, etnologije, tehnike in za področje likovne umetnosti od začetka 20. stoletja dalje;«.
Besedilo sedmega odstavka v prilogi se črta.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 632-10/2001-1
Ljubljana, dne 12. decembra 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost