Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2001 z dne 7. 9. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2001 z dne 7. 9. 2001

Kazalo

3847. Sprememba statuta Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah, stran 7400.

Na podlagi 4. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 70/00), 15. člena statuta Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah (Uradni list RS, št. 18/99) je Občinski svet občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah na 23. seji dne 16. 8. 2001 sprejel
S P R E M E M B O S T A T U T A
Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah
1. člen
V statutu Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah (Uradni list RS, št. 18/99) se spremeni prvi odstavek 21. člena statuta tako, da se glasi:
»Občinski svet lahko veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina članov občinskega sveta. Občinski svet sprejema odločitve na seji z večino opredeljenih glasov navzočih članov, razen če zakon določa drugače.«
2. člen
V četrtem odstavku 40. člena statuta Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah se za besedo »večina« doda beseda »opredeljenih«.
3. člen
Ta sprememba statuta začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-02/01-934
Sveti Andraž v Slovenskih goricah, dne 16. avgusta 2001.
Župan
Občine Sveti Andraž
v Slovenskih goricah
Franci Krepša, univ. dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost