Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2001 z dne 16. 5. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2001 z dne 16. 5. 2001

Kazalo

2118. Odlok o spremembi odloka o statusnem preoblikovanju Javnega komunalnega podjetja Hydrovod Kočevje-Ribnica p.o. v Hydrovod d.o.o., družbo za komunalne dejavnosti, stran 4130.

Na podlagi 25., 28. in 75. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), četrtega odstavka 1. člena, 408., 409., 578. in 580. člena zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94, 82/94 in 20/98), 10. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Ribnica (Uradni list RS, št. 35/95) ter na podlagi 18. člena odloka o statusnem preoblikovanju javnega komunalnega podjetja Hydrovod Kočevje Ribnica p.o. v Hydrovod d.o.o., družbo za komunalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 66/00) je Občinski svet občine Ribnica na 14. redni seji dne 26. 4. 2001 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o statusnem preoblikovanju Javnega komunalnega podjetja Hydrovod Kočevje–Ribnica p.o. v Hydrovod d.o.o., družbo za komunalne dejavnosti
1. člen
V odloku o statusnem preoblikovanju Javnega komunalnega podjetja Hydrovod Kočevje–Ribnica p.o. v Hydrovod d.o.o., družbo za komunalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 20/00) se spremeni 3. člen, in sicer tako, da se dodata četrta in peta alinea, ki se glasita:
– Občina Kostel, Vas 1 1336 Vas,
– Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica.
2. člen
Spremenita se prvi in tretji odstavek 9. člena odloka tako, da se glasita:
Osnovni kapital javnega podjetja, ki je hkrati osnovni vložek ustanoviteljev v javno podjetje na dan 31. 12. 1994 znaša 139,713.861,85 SIT (na dan 31. 12. 2000 znaša 227,490.965,04 SIT) in ga predstavljajo premične in nepremične stvari ter poslovna sredstva, ki so navedena v prilogi, ki je sestavni del tega odloka.
Objekti in naprave, namenjene opravljanju gospodarske javne službe (infrastrukturni objekti in naprave), ki so na podlagi 76. člena zakona o gospodarskih javnih službah postali lastnina ustanoviteljev in niso vključena v osnovni kapital javnega podjetja, na dan 31. 12. 1994 znašajo 686,816.676 SIT (na dan 31. 12. 2000 znašajo 1.207,496.392,58 SIT).
3. člen
10. člen odloka se spremeni, tako da se glasi:
Osnovni vložki posameznih družbenikov v osnovnem kapitalu javnega podjetja znašajo na dan 31. 12. 2000 (revalorizirano):
a) osnovni vložek Občine Kočevje znaša 138,032.841,14 SIT oziroma 60,68%,
b) osnovni vložek Občine Loški Potok znaša 14,173.287,18 SIT oziroma 6,23%,
c) osnovni vložek Občine Ribnica znaša 56,423.827,05 SIT oziroma 24,80%,
d) osnovni vložek Občine Kostel znaša 5,556.923,90 SIT oziroma 2,44%,
e) osnovni vložek Občine Sodražica znaša 13,304.085,77 oziroma 5,85%.
Osnovni vložek daje družbeniku pravico do sorazmernega poslovnega deleža.
4. člen
Ta sprememba odloka začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 01-002-01-3/99
Ribnica, dne 26. aprila 2001.
Župan
Občine Ribnica
Jože Tanko l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti