Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2000 z dne 21. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2000 z dne 21. 12. 2000

Kazalo

4968. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Beltinci, stran 12030.

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 10/98, 74/98, 59/99, 70/00) je Občinski svet občine Beltinci na seji dne 30. 11. 2000 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Beltinci
1. člen
V prvem stavku 12. člena statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 46/00) se za besedama “organi občine“ doda besedilo “razen občinskega sveta“.
2. člen
Besedilo prvega odstavka 21. člena se v celoti črta in se nadomesti z besedilom: “Občinski svet sprejema odločitve na seji z večino opredeljenih glasov navzočih članov. Svet lahko veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina članov občinskega sveta.“
3. člen
V zadnjem stavku prvega odstavka 34. člena se veznik “ki“ nadomesti z veznikom “ko“, beseda “podžupana“ pa z besedo “župana“.
4. člen
V drugem stavku prvega odstavka 39. člena se namesto pike postavi vejica in doda besedilo “najpozneje v 45 dneh po svoji prvi seji.“
5. člen
V tretjem odstavku 85. člen se črta besede “vseh“ in tudi besedilo “v občini oziroma krajevni skupnosti, za katero se bo samoprispevek uvedel“ ter se le-to nadomesti z besedilom “ki so glasovali“.
6. člen
V prvem odstavku 95. člena se pred besedo “občinski“ črta beseda “lahko“.
7. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 144/00
Beltinci, dne 30. novembra 2000.
Župan
Občine Beltinci
Jožef Kavaš l. r.

AAA Zlata odličnost