Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2000 z dne 8. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2000 z dne 8. 12. 2000

Kazalo

4715. Spremembe in dopolnitve statuta Zdravniške zbornice Slovenije, stran 11667.

Na podlagi 9. in 28. člena statuta Zdravniške zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 64/96 in 22/98) je Skupščina Zdravniške zbornice Slovenije na 36. redni seji dne 26. 10. 2000 sprejela
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Zdravniške zbornice Slovenije
1. člen
V statutu Zdravniške zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 64/96 in 22/98) se tretja alinea prvega odstavka 7. člena spremeni tako, da glasi:
“– izvršilni odbor zbornice z dvema podpredsednikoma zbornice, od katerih je eden predsednik odbora za zobozdravstvo, posameznimi odbori in svetom za izobraževanje zdravnikov;”.
2. člen
Prva alinea prvega odstavka 15. člena se spremeni tako, da glasi:
“– na predlog predsednika zbornice imenuje generalnega sekretarja in izmed članov izvršilnega odbora dva podpredsednika zbornice, od katerih je eden predsednik odbora za zobozdravstvo;”.
3. člen
Druga alinea prvega odstavka 16. člena se spremeni tako, da glasi:
“– dva podpredsednika zbornice, ki nadomeščata predsednika zbornice v času njegove odsotnosti in v skladu z njegovimi pooblastili vodita delo izvršilnega odbora;”.
Peta alinea prvega odstavka 16. člena se spremeni tako, da glasi:
“– predsednik odbora za zobozdravstvo, ki je hkrati eden od podpredsednikov zbornice;”.
4. člen
27. člen se dopolni z novo, petnajsto alineo, ki glasi:
“– pravilnik o delu odbora za zobozdravstvo;”
5. člen
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati, ko jih sprejme skupščina zbornice.
Ljubljana, dne 26. oktobra 2000.
prim. Anton Židanik, dr. med. l. r.
Predsednik
Skupščine Zdravniške
zbornice Slovenije

AAA Zlata odličnost