Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2000 z dne 21. 9. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2000 z dne 21. 9. 2000

Kazalo

3760. Odredba o spremembi in dopolnitvi odredbe o razporeditvi delovnega časa in uradnih ur v Občinski upravi občine Bled, stran 9942.

Na podlagi 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99 in 70/00) in 30. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 33/99 in 19/00) izdajam
O D R E D B O
o spremembi in dopolnitvi odredbe o razporeditvi delovnega časa in uradnih ur v Občinski upravi občine Bled
1. člen
V odredbi o razporeditvi delovnega časa in uradnih ur v Občinski upravi občine Bled (Uradni list RS, št. 17/99) se črta 8. člen. Nov 8. člen se glasi:
Župan Občine Bled sprejema občane in druge stranke:
– v sredo od 10. do 12. ure in od 14. do 16. ure.
Podžupan Občine Bled sprejema občane in druge stranke:
– v torek od 11. do 14. ure in
– v petek od 10. do 12. ure.
Obisk se predhodno najavi v tajništvu občinske uprave.
2. člen
Za 9. členom odredbe se doda 9.a člen, ki se glasi:
Zadnji delovni dan pred prazniki oziroma dela prostem dnevu se delovni čas in uradne ure zaključijo ob 13. uri.
Delovni čas delavcev, ki se jim s tem delovni čas skrajša, predstojnik organa razporedi tako, da dosežejo polni delovni čas v istem tednu.
Upravni organi o razporeditvi uradnih ur iz prvega odstavka tega člena pravočasno in na primeren način obvestijo stranke.
3. člen
Ta odredba o spremembi in dopolnitvi odredbe o razporeditvi delovnega časa in uradnih ur v Občinski upravi občine Bled začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 08005-1/99
Bled, dne 11. septembra 2000.
Župan
Občine Bled
mag. Boris Malej l. r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina