Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2000 z dne 14. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2000 z dne 14. 4. 2000

Kazalo

1519. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o določitvi dodatkov strokovnim in administrativno-tehničnim ter drugim delavcem na sodiščih, državnih tožilstvih, javnih pravobranilstvih in v organih za postopek o prekrških, stran 3933.

Na podlagi 11. člena zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94, 36/96, 20/97 in 86/99-odločba ustavnega sodišča) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o določitvi dodatkov strokovnim in administrativno-tehničnim ter drugim delavcem na sodiščih, državnih tožilstvih, javnih pravobranilstvih in v organih za postopek o prekrških
1. člen
V uredbi o določitvi dodatkov strokovnim in administrativno-tehničnim ter drugim delavcem na sodiščih, državnih tožilstvih, javnih pravobranilstvih in v organih za postopek o prekrških (Uradni list RS, št. 38/96) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
“2. člen
(Dodatek zaradi posebnosti dela v pravosodju)
Zaposlenim pripada zaradi posebnosti dela v pravosodju dodatek v višini 0,35 količnika.
Zaposlenim na delovnih mestih v V., VI., VII., VIII. in IX. tarifni skupini se zaradi posebnih obremenitev in odgovornosti pri delu dodatek iz prejšnjega odstavka poveča tako, da znaša:
– za zaposlene na delovnih mestih v V. tarifni skupini v višini 0,65 količnika;
– za zaposlene na delovnih mestih v VI. tarifni skupini v višini 0,75 količnika,
– za zaposlene na delovnih mestih v VII., VIII. in IX. tarifni skupini v višini 0,90 količnika.“.
2. člen
V 7. členu se črta beseda “pripravniku“.
3. člen
V 8. členu se beseda “akademski“ nadomesti z besedilom “strokovni ali znanstveni“.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Dodatki iz prejšnjega odstavka se med seboj izključujejo.“.
4. člen
Za 8. členom se doda nov 8.a člen, ki se glasi:
“8.a člen
(Dodatek za obveznost zagotavljanja nemotenega opravljanja nalog med stavko)
Za vrednotenje posebnih omejitev pravice do stavke skladno s prvim odstavkom 58. člena zakona o sodiščih, pripada strokovnim sodelavcem, sodnim referentom, sodniškim pripravnikom, upravno-tehničnim in administrativnim delavcem na sodiščih, ki so dolžni opravljati delo v razpisanih narokih, glavnih obravnavah oziroma javnih sejah ter poskrbeti za izdajo in odpravo vseh odločb v zakonitem roku, zaradi obveznosti zagotavljanja nemotenega opravljanja nalog med stavko, dodatek v višini 0,10 količnika.“.
5. člen
Dodatek za vrednotenje omejitve pravice do stavke iz 8.a člena uredbe pripada zaposlenim:
– od 1. 5. 2000 v višini 0,05 količnika,
– od 1. 1. 2001 v višini 0,10 količnika.
Dodatek iz prvega odstavka 2. člena uredbe pripada zaposlenim:
– od 1. 5. 2000 v višini 0,25 količnika,
– od. 1. 1. 2001 v višini 0,35 količnika.
Dodatek iz drugega odstavka 2. člena uredbe pripada zaposlenim:
– na delovnih mestih v V. tarifni skupini od 1. 5. 2000 dalje v višini 0,45 količnika, od 1. 1. 2001 pa v višini 0,55 količnika, od 1. 7. 2001 v višini 0,65 količnika,
– na delovnih mestih v VI. tarifni skupini od 1. 5. 2000 v višini 0,55 količnika, od 1. 1. 2001 pa v višini 0,65 količnika, od 1. 7. 2001 v višini 0,75 količnika in
– na delovnih mestih v VII., VIII. in IX. tarifni skupini od 1. 5. 2000 v višini 0,60 količnika, od 1. 1. 2001 pa v višini 0,75 količnika in od 1. 7. 2001 v višini 0,90 količnika.
6. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 114-06/2000-1
Ljubljana, dne 6. aprila 2000.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina