Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/1999 z dne 24. 3. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/1999 z dne 24. 3. 1999

Kazalo

891. Odredba o razporeditvi delovnega časa in uradnih ur v občinski upravi Občine Bled, stran 1868.

Na podlagi 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 68/98, 74/98) in 37. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 22/95, 22/97) izdajam
O D R E D B O
o razporeditvi delovnega časa in uradnih ur v občinski upravi Občine Bled
1. člen
S to odredbo se določa začetek in konec, trajanje ter razporeditev delovnega časa in razporeditev uradnih ur v občinski upravi Občine Bled.
2. člen
Delovni čas v občinski upravi Občine Bled se razporedi na pet delovnih dni v tednu, in sicer: ponedeljek, torek, sreda, četrtek in petek.
Občinsko redarstvo deluje vse dni v tednu, in sicer v dveh izmenah.
V primerih, ko to narekuje značaj nalog občinske uprave ali način njihovega dela, lahko župan ali po njegovem pooblastilu direktor občinske uprave za posamezno delovno mesto ali skupino zaposlenih, razporedi delovni čas tudi na soboto in nedeljo oziroma drugače, kot je določeno v 3. in 4. členu.
3. člen
Delovni čas v občinski upravi Občine Bled traja:
– v ponedeljek, torek in četrtek od 7. do 16. ure,
– v sredo od 7. do 18. ure,
– v petek od 7. do 14. ure.
Delovni čas v občinski upravi se razporedi tako, da zajema čas obvezne prisotnosti delavcev na delovnih mestih:
– v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure,
– v sredo od 8. do 17. ure,
– v petek od 8. do 13. ure.
4. člen
Premakljiv delovni čas za prihod delavcev na delo je med 7. in 8. uro, za odhod z dela pa v ponedeljek, torek in četrtek med 15. in 16. uro, v sredo med 17. in 18. uro ter v petek med 13. in 14. uro.
5. člen
V okviru razpona delovnega časa, določenega za prihod na delo oziroma z dela, morajo delavci, upoštevajoč značaj delovnih nalog in način njihovega izvajanja, opraviti 40-urno tedensko delovno obveznost.
Evidentiranje prihodov in odhodov, razporejanje dela v okviru premakljivega delovnega časa in druga s tem povezana vprašanja z navodili podrobneje uredi direktor občinske uprave.
6. člen
Uradne ure v občinski upravi Občine Bled so:
– v ponedeljek od 8. do 11. ure,
– v sredo od 8. do 11. ure in od 14. do 17. ure,
– v petek od 8. do 11. ure.
7. člen
V sprejemni pisarni občinske uprave so uradne ure:
– v ponedeljek, torek, četrtek od 8. do 15. ure,
– v sredo od 8. do 17. ure,
– v petek od 8. do 13. ure.
8. člen
Župan Občine Bled sprejema občane in druge stranke:
– v sredo od 10. do 12. ure in od 13. do 17. ure.
Podžupan Občine Bled sprejema občane in druge stranke:
– v sredo od 13. do 17. ure in
– v petek od 10. do 12. ure.
Obisk pri županu in podžupanu je potrebno predhodno najaviti v tajništvu občinske uprave.
9. člen
V primerih, ko to narekuje značaj nalog občinske uprave in način njihovega izvajanja, lahko župan ali po njegovem pooblastilu direktor občinske uprave določi večji obseg uradnih ur, kot je to določeno v 6. in 7. členu te odredbe.
10. člen
Razporeditev delovnega časa in uradnih ur v občinski upravi Občine Bled mora biti označena na vidnem mestu v poslovnih prostorih občinske uprave Občine Bled.
11. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 08005-1/99
Bled, dne 17. marca 1999.
Župan
Občine Bled
mag. Boris Malej l. r.

AAA Zlata odličnost