Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/1999 z dne 18. 2. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/1999 z dne 18. 2. 1999

Kazalo

494. Statutarni sklep Občine Slovenska Bistrica, stran 933.

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) je Občinski svet občine Slovenska Bistrica na 2. redni seji, dne 18. 1. 1999 sprejel
S T A T U T A R N I S K L E P
Občine Slovenska Bistrica
1. člen
S tem statutarnim sklepom se do sprejetja sprememb in dopolnitev statuta Občine Slovenska Bistrica ureja pravna subjektiviteta krajevnih skupnosti na območju Občine Slovenska Bistrica.
2. člen
Občina Slovenska Bistrica je organizirana na manjše lokalne enote – krajevne skupnosti.
Krajevne skupnosti občine Slovenska Bistrica so: Alfonz Šarh, Dr. Jagodič, Črešnjevec, Impol, Kebelj, Laporje, Leskovec–Stari Log, Makole, Poljčane, Pragersko-Gaj, Spodnja Polskava, Studenice, Šmartno na Pohorju, Tinje, Zgornja Ložnica, Zgornja Polskava, Pohorski odred, Vrhole–Preloge.
3. člen
Krajevne skupnosti so pravne osebe javnega prava.
Krajevne skupnosti nastopajo v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun.
4. člen
Ta statutarni sklep se objavi se v Uradnem listu RS in začne veljati takoj.
Št. 015-02/1/99
Slovenska Bistrica, dne 18. januarja 1999.
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l. r.