Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/1999 z dne 7. 9. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/1999 z dne 7. 9. 1999

Kazalo

3572. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi OKP Javnega podjetja za komunalne storitve Rogaška Slatina, d.o.o., stran 9255.

Na podlagi 25. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) in v skladu z določili zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93 in 29/94) je Občinski svet občine Bistrica ob Sotli dne 5. 3. 1999, Občinski svet občine Kozje dne 4. 3. 1999, Občinski svet občine Podčetrtek dne 4. 3. 1999, Občinski svet občine Rogatec dne 1. 3. 1999, Občinski svet občine Rogaška dne 24. 2. 1999 in Občinski svet občine Šmarje pri Jelšah dne 25. 2. 1999 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi OKP Javnega podjetja za komunalne storitve Rogaška Slatina, d.o.o.
1. člen
V odloku o ustanovitvi OKP Javnega podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina, d.o.o. (Uradni list RS, št. 73/98) se v 1. členu črta vrstica za besedo “zato”, doda “Občina Bistrica ob Sotli, Bistrica ob Sotli 9, Bistrica ob Sotli”.
2. člen
V 4. členu se v peti alinei besedilo “ekonomska propaganda” nadomesti z besedilom “oglaševanje”, v šesti alinei se besedilo “storitve javne higiene” nadomesti z besedilom “odstranjevanje odpadkov in odplak: druge dejavnosti javne higiene”.
3. člen
V 8. členu se doda nova 1. točka, ki glasi:
“1. Občina Bistrica ob Sotli osnovni vložek 752.415 SIT, poslovni delež 4,1%”.
Dosedanje 1. do 5. točka postanejo 2. do 6. točka.
3. točka se spremeni tako, da glasi:
“3. Občina Podčetrtek osnovni vložek 1,945.524 SIT, poslovni delež 10,6%”.
4. člen
18. člen se spremeni tako, da glasi:
“V nadzornem svetu je devet članov, od tega je šest članov predstavnikov občin ustanoviteljic tako, da je iz območja vsake občine ustanoviteljice en predstavnik in trije člani predstavnikov delavcev”.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-3-8/99
Rogaška Slatina, dne 12. marca 1999.
Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Jože Pregrad l. r.
Župan
Občine Kozje
Jože Planinc l. r.
Župan
Občine Podčetrtek
Marjan Drofenik l. r.
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič l. r.
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jože Čakš l. r.
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.

AAA Zlata odličnost