Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/1999 z dne 16. 7. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/1999 z dne 16. 7. 1999

Kazalo

2721. Odredba o smeri izobrazbe strokovnih delavcev v devetletni osnovni šoli, stran 7339.

Na podlagi petega odstavka 92. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96) in 38. člena zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 12/96 in 33/97) minister za šolstvo in šport izdaja
O D R E D B O
o smeri izobrazbe strokovnih delavcev v devetletni osnovni šoli
1. člen
Ta odredba določa smer strokovne izobrazbe, ki jo morajo ob izpolnjevanju drugih z zakonom določenih pogojev imeti strokovni delavci za izvajanje programa v devetletni osnovni šoli.
2. člen
V tej odredbi je kot smer strokovne izobrazbe določen študijski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list Republike Slovenije, št. 47/98), pri posameznih predmetih pa tudi študijski program za izpopolnjevanje.
3. člen
S to odredbo se določajo tudi predmeti, pri katerih se za strokovne delavce zagotavljajo programi stalnega strokovnega spopolnjevanja.
Za strokovne delavce, ki izvajajo program osnovne šole za odrasle, se zagotavljajo programi stalnega strokovnega spopolnjevanja iz prejšnjega odstavka in programi stalnega strokovnega spopolnjevanja za izvajanje programa osnovne šole za odrasle.
Za strokovne delavce, ki poučujejo v oddelkih, v katerih se izvaja izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem ali prilagojeni izobraževalni program z enakovrednim izobrazbenim standardom, se zagotavljajo programi stalnega strokovnega spopolnjevanja na področju specialno pedagoških znanj.
Predmeti in programi iz prvega, drugega in tretjega odstavka so navedeni v prilogi, ki je sestavni del te odredbe.
Strokovni delavci se spopolnjujejo v skladu s pravilnikom o stalnem strokovnem spopolnjevanju.
4. člen
Če je v tej odredbi pri posameznih predmetih naveden dvopredmetni študijski program, je ta ustrezen ne glede na to, na katerem mestu je predmet naveden.
5. člen
1. Učitelji v osnovni šoli
1.1. Učitelji skupnih predmetov
1.1.1. Slovenščina
Učitelj slovenščine od prvega do petega razreda je lahko,
– kdor je končal univerzitetni študijski program razrednega pouka.
Učitelj slovenščine v šestem razredu in v tretjem obdobju je lahko,
– kdor je končal enopredmetni ali dvopredmetni univerzitetni študijski program iz slovenščine.
Kdor je izpolnjeval pogoje za poučevanje slovenščine do uveljavitve te odredbe, lahko poučuje slovenščino tudi v devetletni osnovni šoli.
1.1.2. Angleščina
Učitelj angleščine v četrtem in petem razredu je lahko,
– kdor je končal univerzitetni študijski program razrednega pouka in opravil študijski program za izpopolnjevanje iz angleščine.
Učitelj angleščine v četrtem in petem razredu je lahko tudi,
– kdor je končal enopredmetni ali dvopredmetni univerzitetni študijski program iz angleščine.
Učitelj angleščine v šestem razredu in tretjem obdobju je lahko,
– kdor je končal enopredmetni ali dvopredmetni univerzitetni študijski program iz angleščine.
Kdor je izpolnjeval pogoje za poučevanje angleščine do uveljavitve te odredbe, lahko poučuje angleščino tudi v devetletni osnovni šoli.
1.1.3. Nemščina
Učitelj nemščine v četrtem in petem razredu je lahko,
– kdor je končal univerzitetni študijski program razrednega pouka in opravil študijski program za izpopolnjevanje iz nemščine.
Učitelj nemščine v četrtem in petem razredu je lahko tudi,
– kdor je končal enopredmetni ali dvopredmetni univerzitetni študijski program iz nemščine.
Učitelj nemščine v šestem razredu in tretjem obdobju je lahko,
– kdor je končal enopredmetni ali dvopredmetni univerzitetni študijski program iz nemščine.
Kdor je izpolnjeval pogoje za poučevanje nemščine do uveljavitve te odredbe, lahko poučuje nemščino tudi v devetletni osnovni šoli.
1.1.4. Likovna vzgoja
Učitelj likovne vzgoje v prvem obdobju ter v četrtem in petem razredu je lahko,
– kdor je končal univerzitetni študijski program razrednega pouka.
Učitelj likovne vzgoje v četrtem in petem razredu je lahko tudi,
– kdor je končal univerzitetni študijski program likovne pedagogike, kiparstva ali slikarstva.
Učitelj likovne vzgoje v šestem razredu in tretjem obdobju je lahko,
– kdor je končal univerzitetni študijski program likovne pedagogike, kiparstva ali slikarstva.
Kdor je izpolnjeval pogoje za poučevanje likovne vzgoje do uveljavitve te odredbe, lahko poučuje likovno vzgojo tudi v devetletni osnovni šoli.
1.1.5. Glasbena vzgoja
Učitelj glasbene vzgoje v prvem obdobju ter v četrtem in petem razredu je lahko,
– kdor je končal univerzitetni študijski program razrednega pouka.
Učitelj glasbene vzgoje v četrtem in petem razredu je lahko tudi,
– kdor je končal univerzitetni študijski program glasbene pedagogike.
Učitelj glasbene vzgoje v šestem razredu in v tretjem obdobju je lahko,
– kdor je končal univerzitetni študijski program glasbene pedagogike.
Kdor je izpolnjeval pogoje za poučevanje glasbene vzgoje do uveljavitve te odredbe, lahko poučuje glasbeno vzgojo tudi v devetletni osnovni šoli.
1.1.6. Matematika
Učitelj matematike od prvega do petega razreda je lahko,
– kdor je končal univerzitetni študijski program razrednega pouka.
Učitelj matematike v šestem razredu in tretjem obdobju je lahko,
– kdor je končal enopredmetni ali dvopredmetni univerzitetni študijski program iz matematike.
Kdor je izpolnjeval pogoje za poučevanje matematike do uveljavitve te odredbe, lahko poučuje matematiko tudi v devetletni osnovni šoli.
1.1.7. Tehnika in tehnologija
Učitelj tehnike in tehnologije v šestem razredu je lahko,
– kdor je končal dvopredmetni univerzitetni študijski program iz tehnike ali proizvodno-tehnične vzgoje ali univerzitetni študijski program iz elektrotehnike ali strojništva.
Učitelj tehnike in tehnologije v sedmem in osmem razredu je lahko,
– kdor je končal dvopredmetni univerzitetni študijski program iz tehnike ali proizvodno-tehnične vzgoje ali univerzitetni študijski program iz elektrotehnike ali strojništva.
Kdor je izpolnjeval pogoje za poučevanje tehnične vzgoje do uveljavitve te odredbe, lahko poučuje tehniko in tehnologijo tudi v devetletni osnovni šoli.
1.1.8 Gospodinjstvo
Učitelj gospodinjstva v petem razredu je lahko,
– kdor je končal univerzitetni študijski program razrednega pouka.
Učitelj gospodinjstva v petem razredu je lahko tudi,
– kdor je končal dvopredmetni univerzitetni študijski program iz gospodinjstva.
Učitelj gospodinjstva v šestem razredu je lahko,
– kdor je končal dvopredmetni univerzitetni študijski program iz gospodinjstva.
Kdor je izpolnjeval pogoje za poučevanje gospodinjstva do uveljavitve te odredbe, lahko poučuje gospodinjstvo tudi v devetletni osnovni šoli .
1.1.9. Naravoslovje in tehnika
Učitelj naravoslovja in tehnike v četrtem in petem razredu je lahko,
– kdor je končal univerzitetni študijski program razrednega pouka.
Kdor je izpolnjeval pogoje za poučevanje razrednega pouka do uveljavitve te odredbe, lahko poučuje naravoslovje in tehniko v devetletni osnovni šoli.
1.1.10. Naravoslovje
Učitelj naravoslovja v šestem in sedmem razredu je lahko,
– kdor je končal enopredmetni ali dvopredmetni univerzitetni študijski program iz biologije, fizike ali kemije
in opravil ustrezni študijski program za izpopolnjevanje iz naravoslovja.
Kdor je izpolnjeval pogoje za poučevanje biologije, fizike ali kemije do uveljavitve te odredbe in opravil ustrezni študijski program za izpopolnjevanje iz naravoslovja, lahko poučuje naravoslovje v devetletni osnovni šoli.
1.1.11. Biologija
Učitelj biologije v osmem in devetem razredu je lahko,
– kdor je končal enopredmetni ali dvopredmetni univerzitetni študijski program biologije.
Kdor je izpolnjeval pogoje za poučevanje biologije do uveljavitve te odredbe, lahko poučuje biologijo tudi v devetletni osnovni šoli.
1.1.12. Kemija
Učitelj kemije v osmem in devetem razredu je lahko,
– kdor je končal enopredmetni ali dvopredmetni univerzitetni študijski program kemije ali univerzitetni študijski program iz kemijske tehnologije ali kemijskega inženirstva.
Kdor je izpolnjeval pogoje za poučevanje kemije do uveljavitve te odredbe, lahko poučuje kemijo tudi v devetletni osnovni šoli.
1.1.13. Fizika
Učitelj fizike v osmem in devetem razredu je lahko,
– kdor je končal enopredmetni ali dvopredmetni univerzitetni študijski program iz fizike.
Kdor je izpolnjeval pogoje za poučevanje fizike do uveljavitve te odredbe, lahko poučuje fiziko tudi v devetletni osnovni šoli.
1.1.14. Spoznavanje okolja
Učitelj spoznavanja okolja v prvem obdobju je lahko,
– kdor je končal univerzitetni študijski program razrednega pouka.
Kdor je izpolnjeval pogoje za poučevanje razrednega pouka do uveljavitve te odredbe, lahko poučuje spoznavanje okolja v devetletni osnovni šoli.
1.1.15. Družba
Učitelj družbe v četrtem in petem razredu je lahko,
– kdor je končal univerzitetni študijski program razrednega pouka.
Kdor je izpolnjeval pogoje za poučevanje razrednega pouka do uveljavitve te odredbe, lahko poučuje družbo v devetletni osnovni šoli.
1.1.16. Zemljepis
Učitelj zemljepisa v šestem razredu in tretjem obdobju je lahko,
– kdor je končal enopredmetni ali dvopredmetni univerzitetni študijski program iz geografije.
Kdor je izpolnjeval pogoje za poučevanje zemljepisa do uveljavitve te odredbe, lahko poučuje zemljepis tudi v devetletni osnovni šoli.
1.1.17. Zgodovina
Učitelj zgodovine v šestem razredu in tretjem obdobju je lahko,
– kdor je končal enopredmetni ali dvopredmetni univerzitetni študijski program iz zgodovine.
Kdor je izpolnjeval pogoje za poučevanje zgodovine do uveljavitve te odredbe, lahko poučuje zgodovino tudi v devetletni osnovni šoli.
1.1.18. Državljanska vzgoja in etika
Učitelj državljanske vzgoje in etike je lahko,
– kdor je končal dvopredmetni univerzitetni študijski program iz filozofije, geografije, politologije, sociologije, teologije ali zgodovine.
Kdor je izpolnjeval pogoje za učitelja etike in družbe do uveljavitve te odredbe, lahko poučuje državljansko vzgojo in etiko v devetletni osnovni šoli.
1.1.19. Športna vzgoja
Učitelj športne vzgoje v prvem obdobju ter v četrtem in petem razredu je lahko,
– kdor je končal univerzitetni študijski program iz razrednega pouka.
Učitelj športne vzgoje v četrtem in petem razredu je lahko tudi,
– kdor je končal univerzitetni študijski program iz športne vzgoje.
Učitelj športne vzgoje v šestem razredu in v tretjem obdobju je lahko,
– kdor je končal univerzitetni študijski program iz športne vzgoje.
Kdor je izpolnjeval pogoje za poučevanje športne vzgoje do uveljavitve te odredbe, lahko poučuje športno vzgojo tudi v devetletni osnovni šoli.
1.1.20. Italijanščina kot drugi jezik (jezik okolja)
Učitelj italijanščine kot drugega jezika v prvem obdobju ter v 4. in 5. razredu je lahko,
– kdor je končal univerzitetni študijski program razrednega pouka
in opravil študijski program za izpopolnjevanje iz italijanščine.
Učitelj italijanščine kot drugega jezika v šestem razredu in tretjem obdobju je lahko,
– kdor je končal enopredmetni ali dvopredmetni študijski program iz italijanščine.
Kdor je izpolnjeval pogoje za poučevanje italijanščine kot jezika narodnosti do uveljavitve te odredbe, lahko poučuje italijanščino kot drugi jezik v devetletni osnovni šoli.
1.2. Drugi učitelj v prvem razredu
Drugi učitelj v prvem razredu je lahko,
– kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz predšolske vzgoje ali kdor je končal univerzitetni študijski program razrednega pouka.
Drugi učitelj v prvem razredu je lahko tudi
– strokovni delavec, ki izpolnjuje izobrazbene pogoje za vzgojitelja predšolskih otrok iz četrtega odstavka 40. oziroma 56. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96) v povezavi s 103. členom zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 12/96 in 33/97).
1.3. Učitelji izbirnih predmetov
TUJI JEZIKI
1.3.1. Angleščina
Učitelj angleščine je lahko,
– kdor izpolnjuje pogoje za učitelja angleščine v tretjem obdobju devetletne osnovne šole.
1.3.2. Nemščina
Učitelj nemščine je lahko,
– kdor izpolnjuje pogoje za učitelja nemščine v tretjem obdobju devetletne osnovne šole.
1.3.3. Italijanščina
Učitelj italijanščine je lahko,
– kdor je končal univerzitetni študijski program iz italijanščine.
Kdor je izpolnjeval pogoje za poučevanje italijanščine kot fakultativnega predmeta do uveljavitve te odredbe, lahko poučuje italijanščino v devetletni osnovni šoli.
1.3.4. Francoščina
Učitelj francoščine je lahko,
– kdor je končal univerzitetni študijski program iz francoščine.
Kdor je izpolnjeval pogoje za poučevanje francoščine kot fakultativnega predmeta do uveljavitve te odredbe, lahko poučuje francoščino v devetletni osnovni šoli.
1.3.5. Latinščina
Učitelj latinščine je lahko,
– kdor je končal univerzitetni študijski program iz latinščine.
Kdor je izpolnjeval pogoje za poučevanje latinščine kot fakultativnega predmeta do uveljavitve te odredbe, lahko poučuje latinščino v devetletni osnovni šoli.
1.3.6. Španščina
Učitelj španščine je lahko,
– kdor je končal univerzitetni študijski program iz španščine.
Kdor je končal dvopredmetni študijski program iz španščine v povezavi s še enim predmetom, za katerega je izpolnjeval pogoje za poučevanje do uveljavitve te odredbe, lahko poučuje španščino v devetletni osnovni šoli.
SLOVENŠČINA
1.3.7. Literarni klub
Učitelj predmeta literarni klub je lahko,
– kdor izpolnjuje pogoje za učitelja slovenščine v tretjem obdobju devetletne osnovne šole,
– kdor je končal univerzitetni študijski program iz primerjalne književnosti in literarne teorije.
1.3.8. Šolsko novinarstvo
Učitelj predmeta šolsko novinarstvo je lahko,
– kdor izpolnjuje pogoje za učitelja slovenščine v tretjem obdobju devetletne osnovne šole,
– kdor je končal enopredmetni ali dvopredmetni univerzitetni študijski program iz novinarstva ali bibliotekarstva.
1.3.9. Gledališki klub
Učitelj predmeta gledališki klub je lahko,
– kdor izpolnjuje pogoje za učitelja slovenščine v tretjem obdobju devetletne osnovne šole,
– kdor je končal univerzitetni študijski program dramaturgije, dramske igre in umetniške besede, gledališke in radijske režije, filmske in televizijske režije ali primerjalne književnosti in literarne teorije.
INFORMACIJSKO OPISMENJEVANJE
1.3.10. Informacijsko opismenjevanje
Učitelj predmeta informacijsko opismenjevanje je lahko,
– kdor je končal univerzitetni študijski program bibliotekarstva.
VZGOJA ZA MEDIJE
1.3.11. Radio
1.3.12. Tisk
1.3.13. Televizija
Učitelj predmetov radio, tisk in televizija je lahko,
– kdor izpolnjuje pogoje za učitelja slovenščine v tretjem obdobju devetletne osnovne šole,
– kdor je končal univerzitetni študijski program komunikologije, kulturologije, novinarstva ali sociologije.
FILOZOFIJA ZA OTROKE
1.3.14. Kritično mišljenje
1.3.15. Etična raziskovanja
1.3.16. Jaz in drugi
Učitelj predmetov kritično mišljenje, etična raziskovanja in jaz in drugi je lahko,
– kdor je končal enopredmetni ali dvopredmetni univerzitetni študijski program filozofije.
Učitelj predmetov kritično mišljenje, etična raziskovanja in jaz in drugi je lahko tudi,
– kdor je končal dvopredmetni univerzitetni študijski program iz geografije, pedagogike, politologije, slovenščine, sociologije, sociologije kulture ali zgodovine.
ETNOLOGIJA
1.3.17. Srečanja s kulturami
1.3.18. Sodobnosti z razsežnostmi dediščine
Učitelj predmetov srečanje s kulturami in sodobnosti z razsežnostmi dediščine je lahko,
– kdor je končal enopredmetni ali dvopredmetni univerzitetni študijski program iz etnologije in kulturne antropologije.
Učitelj predmeta srečanje s kulturami in sodobnosti z razsežnostmi dediščine je lahko tudi,
– kdor je končal dvopredmetni univerzitetni študijski program iz geografije, pedagogike, sociologije, umetnostne zgodovine ali zgodovine.
GLASBA
1.3.19. Glasbena dela
1.3.20. Ansamblska igra
1.3.21. Glasbeni projekt
Učitelj predmetov glasbena dela, ansamblska igra in glasbeni projekt je lahko,
– kdor izpolnjuje pogoje za učitelja glasbene vzgoje v tretjem obdobju devetletne osnovne šole,
– kdor je končal univerzitetni študijski program dirigiranja, kompozicije in glasbene teorije muzikologije, petja ali kateregakoli glasbenega instrumenta.
UMETNOSTNA ZGODOVINA
1.3.22. Kaj nam govorijo umetnine
1.3.23. Življenje, upodobljeno v umetnosti
1.3.24. Oblika in slog
Učitelj predmetov kaj nam govorijo umetnine, življenje, upodobljeno v umetnosti, ter oblika in slog je lahko,
– kdor je končal enopredmetni ali dvopredmetni univerzitetni študijski program umetnostne zgodovine.
Učitelj predmetov kaj nam govorijo umetnine, življenje, upodobljeno v umetnosti, ter oblika in slog je lahko tudi,
– kdor je končal dvopredmetni univerzitetni študijski program iz primerjalne književnosti in literarne teorije, slovenščine, sociologije ali zgodovine,
– kdor izpolnjuje pogoje za učitelja likovne vzgoje v tretjem obdobju devetletne osnovne šole.
PLESNE DEJAVNOSTI
1.3.25. Ples
1.3.26. Ljudski plesi
1.3.27. Starinski in družabni plesi
Učitelj predmetov ples, ljudski plesi ter starinski in družabni plesi je lahko,
– kdor ima poklic plesalec oziroma je končal umetniško gimnazijo, smer ples, in je solist opernega baleta ter ima najmanj 5 let plesne prakse ali kdor ima poklic plesalec oziroma je končal umetniško gimnazijo in je solist v zboru opernega baleta ter ima najmanj 10 let plesne prakse,
– kdor ima najmanj srednjo izobrazbo, izpolnjuje pogoje za pridobitev statusa samostojnega kulturnega ustvarjalca s področja plesa in ima najmanj 5 let prakse iz sodobnega plesa.
Učitelj predmeta ples je lahko tudi,
– kdor je končal univerzitetni študijski program iz dramske igre in umetniške besede ali športne vzgoje.
VERSTVA IN ETIKA
1.3.28. Verstva in etika I
1.3.29. Verstva in etika II
1.3.30. Verstva in etika III
Učitelj predmetov verstva in etika I, verstva in etika II, ter verstva in etika III je lahko,
– kdor je končal dvopredmetni univerzitetni študijski program iz filozofije, pedagogike, sociologije, teologije ali zgodovine
in opravil ustrezen študijski program za izpopolnjevanje iz verstev in etike.
Kdor je izpolnjeval pogoje za učitelja etike in družbe ob uveljavitvi te odredbe in opravil ustrezen študijski program za izpopolnjevanje iz verstev in etike, lahko poučuje predmete verstva in etika I, verstva in etika II, ter verstva in etika III v devetletni osnovni šoli.
RETORIKA
1.3.31. Retorika
Učitelj retorike je lahko,
– kdor izpolnjuje pogoje za učitelja slovenščine v tretjem obdobju devetletne osnovne šole,
– kdor je končal enopredmetni ali dvopredmetni univerzitetni študijski program iz dramaturgije, filozofije, komunikologije, novinarstva, primerjalne književnosti in literarne teorije, sociologije ali kateregakoli tujega jezika.
ASTRONOMIJA
1.3.32. Sonce, Luna in Zemlja
1.3.33. Daljnogledi in planeti
1.3.34. Zvezde in vesolje
Učitelj predmetov Sonce, Luna in Zemlja, daljnogledi in planeti ter zvezde in vesolje je lahko,
– kdor izpolnjuje pogoje za učitelja fizike v devetletni osnovni šoli,
– kdor izpolnjuje pogoje za učitelja matematike v tretjem obdobju devetletne osnovne šole.
BIOLOGIJA
1.3.35. Raziskovanje organizmov v domači okolici
1.3.36. Organizmi v naravi in umetnem okolju
1.3.37. Rastline in človek
Učitelj predmetov raziskovanje organizmov v domači okolici, organizmi v naravi in umetnem okolju ter rastline in človek je lahko,
– kdor izpolnjuje pogoje za učitelja biologije v devetletni osnovni šoli.
ZEMLJEPIS
1.3.38. Življenje človeka na Zemlji
1.3.39. Raziskovanje domačega kraja in varstvo njegovega okolja
Učitelj predmetov življenje človeka na Zemlji ter raziskovanje domačega kraja in varstvo njegovega okolja je lahko,
– kdor izpolnjuje pogoje za učitelja zemljepisa v devetletni osnovni šoli.
LOGIKA
1.3.40. Logika
Učitelj logike je lahko,
– kdor je končal enopredmetni ali dvopredmetni univerzitetni študijski program iz filozofije ali matematike.
Učitelj logike je lahko tudi,
– kdor izpolnjuje pogoje za učitelja v tretjem obdobju devetletne osnovne šole.
OBDELAVA GRADIV
1.3.41. Les
1.3.42. Umetne snovi
1.3.43. Kovine
Učitelj predmetov les, umetne snovi ter kovine je lahko,
– kdor izpolnjuje pogoje za učitelja tehnike in tehnologije v devetletni osnovni šoli.
PROJEKTI IZ FIZIKE IN TEHNIKE
1.3.44. Projekti iz fizike in tehnike
Učitelj predmeta projekti iz fizike in tehnike je lahko,
– kdor izpolnjuje pogoje za učitelja fizike v devetletni osnovni šoli,
– kdor izpolnjuje pogoje za učitelja tehnike in tehnologije v devetletni osnovni šoli.
PROJEKTI IZ FIZIKE IN EKOLOGIJE
1.3.45. Projekti iz fizike in ekologije
Učitelj predmeta projekti iz fizike in ekologije je lahko,
– kdor izpolnjuje pogoje za učitelja fizike v devetletni osnovni šoli,
– kdor izpolnjuje pogoje za učitelja tehnike in tehnologije v devetletni osnovni šoli.
ELEKTRONIKA ZA ROBOTIKO
1.3.46. Elektronika z robotiko
Učitelj predmeta elektronika z robotiko je lahko,
– kdor izpolnjuje pogoje za učitelja fizike v devetletni osnovni šoli,
– kdor izpolnjuje pogoje za učitelj tehnike in tehnologije v devetletni osnovni šoli.
RISANJE V GEOMETRIJI IN TEHNIKI
1.3.47. Risanje v geometriji in tehniki
Učitelj predmeta risanje v geometriji in tehniki je lahko,
– kdor izpolnjuje pogoje za učitelja tehnike in tehnologije v devetletni osnovni šoli.
ELEKTROTEHNIKA
1.3.48. Elektrotehnika
Učitelj predmeta elektrotehnika je lahko,
– kdor izpolnjuje pogoje za učitelja tehnike in tehnologije v devetletni osnovni šoli.
ROBOTIKA V TEHNIKI
1.3.49. Robotika v tehniki
Učitelj predmeta robotika v tehniki je lahko,
– kdor izpolnjuje pogoje za učitelja tehnike in tehnologije v devetletni osnovni šoli.
RAČUNALNIŠTVO
1.3.50. Urejanje besedil
1.3.51. Multimedija
1.3.52. Računalniška omrežja
Učitelj predmetov urejanje besedil, multimedija ter računalniška omrežja je lahko,
– kdor je končal univerzitetni študijski program iz računalništva in informatike ali organizacije dela (smer študija - organizacijska informatika),
– kdor izpolnjuje pogoje za učitelja informatike v izobraževalnih programih gimnazije.
Učitelj predmetov urejanje besedil, multimedija ter računalniška omrežja je lahko tudi,
– kdor izpolnjuje pogoje za učitelja v tretjem obdobju devetletne osnovne šole.
OKOLJSKA VZGOJA
1.3.53. Okoljska vzgoja I.
1.3.54. Okoljska vzgoja II.
1.3.55. Okoljska vzgoja III.
Učitelj predmeta okoljska vzgoja je lahko,
– kdor izpolnjuje pogoje za učitelja biologije v devetletni osnovni šoli,
– kdor izpolnjuje pogoje za učitelja kemije v devetletni osnovni šoli,
– kdor izpolnjuje pogoje za učitelja zemljepisa v devetletni osnovni šoli.
Učitelj predmeta okoljska vzgoja je lahko tudi,
– kdor izpolnjuje pogoje za učitelja fizike, tehnike in tehnologije, gospodinjstva ali državljanske vzgoje in etike v devetletni osnovni šoli.
ŠPORT
1.3.56. Šport za zdravje
1.3.57. Izbrani šport
1.3.58. Šport za sprostitev
Učitelj predmetov šport za zdravje, izbrani šport ter šport za sprostitev je lahko,
– kdor izpolnjuje pogoje za učitelja športne vzgoje v tretjem obdobju devetletne osnovne šole.
PREHRANA
1.3.59. Sodobna priprava hrane
1.3.60. Načini prehranjevanja
Učitelj predmetov sodobna priprave hrane ter načini prehranjevanja je lahko,
– kdor izpolnjuje pogoje za učitelja gospodinjstva v devetletni osnovni šoli.
1.4. Učitelj v oddelkih podaljšanega bivanja
Učitelj v oddelkih podaljšanega bivanja je lahko,
– kdor izpolnjuje pogoje za učitelja v devetletni osnovni šoli,
– kdor je končal univerzitetni študijski program iz defektologije, pedagogike (smer pedagogika), psihologije ali socialne pedagogike ali kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz predšolske vzgoje.
Kdor je izpolnjeval pogoje za učitelja v oddelkih podaljšanega bivanja do uveljavitve te odredbe, lahko delo v podaljšanem bivanju opravlja tudi v devetletni osnovni šoli.
1.5. Učitelj za individualne in skupinske pomoči
Učitelj individualne in skupinske pomoči za izobraževanje posebej nadarjenih učencev je lahko,
– kdor izpolnjuje pogoje za učitelja v devetletni osnovni šoli,
– kdor je končal univerzitetni študijski program iz psihologije ali pedagogike (smer pedagogika).
Učitelj individualne in skupinske pomoči za izobraževanje učencev z učnimi težavami je lahko,
– kdor je končal univerzitetni študijski program iz defektologije, pedagogike (smer pedagogika), psihologije ali socialne pedagogike.
2. Svetovalni delavci
2.1. Psiholog
Svetovalni delavec - psiholog je lahko,
– kdor je končal univerzitetni študijski program iz psihologije.
2.2. Pedagog
Svetovalni delavec - pedagog je lahko,
– kdor je končal univerzitetni študijski program iz pedagogike (smer pedagogika).
2.3. Socialni delavec
Svetovalni delavec - socialni delavec je lahko,
– kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz socialnega dela.
2.4. Socialni pedagog
Svetovalni delavec - socialni pedagog je lahko,
– kdor je končal univerzitetni študijski program iz socialne pedagogike.
2. 5. Defektolog
Svetovalni delavec - defektolog je lahko,
– kdor je končal univerzitetni študijski program iz defektologije.
Kdor je izpolnjeval pogoje za svetovalnega delavca do uveljavitve te odredbe, lahko opravlja delo svetovalnega delavca tudi v devetletni osnovni šoli.
3. Knjižničar
Knjižničar je lahko,
– kdor je končal enopredmetni ali dvopredmetni univerzitetni študijski program iz bibliotekarstva.
Knjižničar je lahko tudi,
– kdor izpolnjuje pogoje za učitelja v devetletni osnovni šoli
in je opravil študijski program za izpopolnjevanje iz bibliotekarstva.
Kdor je izpolnjeval pogoje za knjižničarja do uveljavitve te odredbe, lahko opravlja delo knjižničarja tudi v devetletni osnovni šoli.
4. Organizator šolske prehrane
Organizator šolske prehrane je lahko,
– kdor izpolnjuje s predpisi določene pogoje za učitelja gospodinjstva v osnovni šoli,
– kdor je končal univerzitetni študijski program iz živilske tehnologije.
5. Računalnikar – organizator informacijskih dejavnosti
Računalnikar – organizator informacijskih dejavnosti je lahko,
– kdor je končal univerzitetni študijski program iz računalništva in informatike ali organizacije dela (smer organizacijska informatika),
– kdor izpolnjuje pogoje za učitelja informatike v izobraževalnih programih gimnazije.
Računalnikar - organizator informacijskih dejavnosti je lahko tudi,
– kdor izpolnjuje pogoje za učitelja v devetletni osnovni šoli.
6. Laborant
Laborant v osnovni šoli je lahko,
– kdor je opravil maturo z izbirnim predmetom biologija ali kemija ali fizika,
– kdor je končal štiriletni srednješolski program, ki je vseboval najmanj 240 ur biologije oziroma drugih predmetov z biološkega predmetnega področja ali najmanj 240 ur kemije oziroma drugih predmetov s kemijskega predmetnega področja ali najmanj 240 ur fizike oziroma drugih predmetov s fizikalnega predmetnega področja.
6. člen
Strokovni delavci, ki nimajo opravljenih s to odredbo predpisanih študijskih programov za izpopolnjevanje, jih morajo opraviti v petih letih od uveljavitve te odredbe.
Ne glede na določbo iz prejšnjega odstavka morajo imeti učitelji angleščine, nemščine in italijanščine kot drugega jezika (jezik okolja) predpisane študijske programe za izpopolnjevanje opravljene pred začetkom poučevanja.
7. člen
Ne glede na določbe te odredbe je ustrezna tudi izobrazba, pridobljena po podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti z ustrezne smeri.
8. člen
Z uveljavitvijo te odredbe se za strokovne delavce v programu devetletne osnovne šole preneha uporabljati Sklep o določitvi kadrovskih pogojev za učitelje in sodelavce laborante v programih srednjih in osnovnih šol (Uradni list RS, št. 42/95 in 68/95).
9. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 603- 55/99
Ljubljana, dne 14. julija 1999.
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo in šport
PRILOGA K ODREDBI O SMERI IZOBRAZBE STROKOVNIH DELAVCEV V DEVETLETNI OSNOVNI ŠOLI

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zap.št. Predmet          Udeleženci programa                Program stalnega
                                           strokovnega
                                           spopolnjevanja
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.1.2.  angleščina        učitelji angleščine v četrtem in petem razredu s program iz didaktike
                  končanim enopredmetnim ali dvopredmetnim     zgodnjega poučevanja
                  univerzitetnim študijskim programom iz      tujega jezika
                  angleščine

1.1.3.  nemščina         učitelji nemščine v četrtem in petem razredu s  program iz didaktike
                  končanim enopredmetnim ali dvopredmetnim     zgodnjega poučevanja
                  univerzitetnim študijskim programom iz nemščine  tujega jezika

1.1.7.  tehnika in tehnologija  vsi učitelji predmeta tehnika in tehnologija   program iz tehnike in
                  tehnologije

1.1.9.  naravoslovje in tehnika  vsi učitelji predmeta naravoslovje in tehnika   program iz
                  in tehnike                    naravoslovja

1.1.18. državljanska vzgoja in  vsi učitelji predmeta državljanska vzgoja in   program iz
     etika           etika vzgoje in etike               državljanske

1.3.11. vzgoja za medije - radio vsi učitelji predmeta radio            program iz vzgoje za
                  medije

1.3.12. vzgoja za medije - tisk  vsi učitelji predmeta tisk            program iz vzgoje za
                  medije

1.3.13  vzgoja za medije -    vsi učitelji predmeta televizija         program iz vzgoje za
     televizija        medije

1.3.14. filozofija za otroke -  učitelji predmeta kritično mišljenje s končanim  program iz filozofije
     kritično mišljenje    dvopredmetnim univerzitetnim študijskim      za otroke
                  programom iz geografije, pedagogike,
                  politologije, slovenščine, sociologije,
                  sociologije kulture ali zgodovine

1.3.15. filozofija za otroke -  učitelji predmeta etična raziskovanja s končanim program iz filozofije
     etična raziskovanja    dvopredmetnim univerzitetnim študijskim      za otroke
                  programom iz geografije, pedagogike,
                  politologije, slovenščine, sociologije,
                  sociologije kulture ali zgodovine

1.3.16. filozofija za otroke -  učitelji predmeta jaz in drugi s končanim     program iz filozofije
     jaz in drugi       dvopredmetnim univerzitetnim študijskim      za otroke
                  programom iz geografije, pedagogike,
                  politologije, slovenščine, sociologije,
                  sociologije kulture ali zgodovine

1.3.17. etnologija - srečanja s  učitelji predmeta srečanja s kulturami s     program iz etnologije
     kulturami         končanim univerzitetnim dvopredmetnim študijskim
                  programom iz geografije, pedagogike,
                  sociologije, umetnostne zgodovine ali zgodovine

1.3.18. etnologija - sodobnosti  učitelji predmeta sodobnosti z razsežnostmi    program iz etnologije
     z razsežnostmi dediščine dediščine s končanim univerzitetnim
                  dvopredmetnim študijskim programom iz
                  geografije, pedagogike, sociologije, umetnostne
                  zgodovine ali zgodovine.

1.3.22. umetnostna zgodovina -  učitelji predmeta kaj nam govorijo umetnine s   program iz umetnostne
     kaj nam govorijo     končanim dvopredmetnim študijskim programom iz  zgodovine
     umetnine         primerjalne književnosti in literarne teorije,
                  slovenščine, sociologije ali zgodovine in
                  učitelji, ki izpolnjujejo pogoje za poučevanje
                  likovne vzgoje v tretjem obdobju osnovne šole

1.3.23. umetnostna zgodovina -  učitelji predmeta življenje, upodobljeno v    program iz umetnostne
     življenje, upodobljeno  umetnosti s končanim dvopredmetnim študijskim   zgodovine
     v umetnosti        programom iz primerjalne književnosti in
                  literarne teorije, slovenščine, sociologije ali
                  zgodovine in učitelji, ki izpolnjujejo pogoje za
                  poučevanje likovne vzgoje v tretjem obdobju
                  osnovne šole

1.3.24. umetnostna zgodovina -  učitelji predmeta oblika in slog s končanim    program iz umetnostne
 oblika in slog          dvopredmetnim študijskim programom iz       zgodovine
                  primerjalne književnosti in literarne teorije,
                  slovenščine, sociologije ali zgodovine in
                  učitelji, ki izpolnjujejo pogoje za poučevanje
                  likovne vzgoje v tretjem obdobju osnovne šole

1.3.25. plesne dejavnosti - ples učitelji predmeta ples s končanim        program iz plesa
                  univerzitetnim študijskim programom iz dramske
                  igre in umetniške besede ali športne vzgoje

1.3.26. plesne dejavnosti -    učitelji predmeta ljudski plesi s končanim    program iz plesa
     ljudski plesi       univerzitetnim študijskim programom iz dramske
                  igre in umetniške besede ali športne vzgoje

1.3.27. plesne dejavnosti -    učitelji predmeta starinski in družabni plesi s  program iz plesa
     starinski in družabni   končanim univerzitetnim študijskim programom iz
     plesi           dramske igre in umetniške besede ali športne
                  vzgoje

1.3.31. retorika         vsi učitelji predmeta retorika          program iz retorike

1.3.32. astronomija - Sonce,   vsi učitelji predmeta Sonce, Luna in Zemlja    program iz
     Luna in Zemlja                               astronomije

1.3.33. astronomija -       vsi učitelji predmeta daljnogledi in planeti   program iz
     daljnogledi in planeti                           astronomije

1.3.34. astronomija - zvezde in  vsi učitelji predmeta zvezde in vesolje      program iz
     vesolje                                   astronomije

1.3.40. logika          učitelji predmeta logika, ki izpolnjujejo pogoje program iz logike
                  za učitelja v tretjem obdobju devetletne osnovne
                  šole

1.3.41. obdelava gradiv - les   vsi učitelji predmeta les             program iz obdelave
                                           gradiv - les

1.3.42. obdelava gradiv - umetne vsi učitelji predmeta umetne snovi        program iz obdelave
     snovi                                    gradiv - umetne snovi

1.3.43. obdelava gradiv - kovine vsi učitelji predmeta kovine           program iz obdelave
                                           gradiv - kovine

1.3.44. projekti iz fizike in   vsi učitelji predmeta projekti iz fizike in    program iz projektov
     tehnike          tehnike                      iz fizike in tehnike

1.3.45. projekti iz fizike in   vsi učitelji predmeta projekti iz fizike in    program iz projektov
     ekologije         ekologije                     iz fizike in
                                           ekologije

1.3.46. elektronika z robotiko  vsi učitelji predmeta elektronika z robotiko   program iz
                                           elektronike z
                                           robotiko

1.3.47. risanje v geometriji in  vsi učitelji predmeta risanje v geometriji in   program iz risanja
     tehniki          tehniki                      v geometriji in
                                           tehniki

1.3.48. elektrotehnika      vsi učitelji predmeta elektrotehnika       program iz
                                           elektrotehnike

1.3.49. robotika v tehniki    vsi učitelji predmeta robotika v tehniki     program iz robotike
                                           v tehniki

1.3.50. računalništvo - urejanje učitelji predmeta urejanje besedil, ki      program iz
     besedil          izpolnjujejo pogoje za učitelja v tretjem     računalništva
                  obdobju devetletne osnovne šole

1.3.51. računalništvo -      učitelji predmeta multimedija, ki izpolnjujejo  program iz
     multimedija        pogoje za učitelja v tretjem obdobju devetletne  računalništva
                  osnovne šole

1.3.52. računalništvo -      učitelji predmeta računalniška omrežja, ki    program iz
     računalniška omrežja   izpolnjujejo pogoje za učitelja tretjem obdobju  računalništva
                  devetletne osnovne šole

1.3.53. okoljska vzgoja I     učitelji predmeta okoljska vzgoja I, ki      program iz okoljske
                  izpolnjujejo pogoje za učitelja fizike, tehnike  vzgoje
                  in tehnologije, gospodinjstva ali državljanske
                  vzgoje in etike

1.3.54. okoljska vzgoja II    učitelji predmeta okoljska vzgoja II, ki     program iz okoljske
                  izpolnjujejo pogoje za učitelja fizike, tehnike  vzgoje
                  in tehnologije, gospodinjstva ali državljanske
                  vzgoje in etike

1.3.55. okoljska vzgoja III    učitelji predmeta okoljska vzgoja III, ki     program iz okoljske
                  izpolnjujejo pogoje za učitelja fizike, tehnike  vzgoje
                  in tehnologije, gospodinjstva ali državljanske
                  vzgoje in etike

5.    računalnikar -      računalnikarji - organizatorji informacijskih   program iz
     organizator        dejavnosti, ki izpolnjujejo pogoje za učitelja  računalništva
     informacijskih      v devetletni osnovni šoli             za računalnikarje -
     dejavnosti                                 organizatorje
                                           informacijskih
                                           dejavnosti

6.    laborant         vsi laboranti                   program za laborante
                                           v devetletni osnovni
                                           šoli

     vsi predmeti iz programa vsi strokovni delavci, ki izvajajo program    progam za strokovne
     osnovne šole za odrasle  osnovne šole za odrasle              delavce v osnovni
                                           šoli za odrasle

     izobraževalni programi s vsi učitelji, ki poučujejo v oddelkih, v katerih program iz specialno
     prilagojenim izvajanjem  se izvaja izobraževalni program s prilagojenim  pedagoških znanj
     in prilagojeni      izvajanjem ali prilagojeni izobraževalni program
     izobraževalni programi  z enakovrednim izobrazbenim standardom
     z enakovrednim
     izobrazbenim standardom

----------------------------------------------------------------------------------------------------------


AAA Zlata odličnost