Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/1998 z dne 10. 12. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/1998 z dne 10. 12. 1998

Kazalo

4302. Odlok o spremembah dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 in družbenega plana Občine Ljubljana Vič Rudnik za obdobje 1986-1990, za območje Občine Dobrova-Horjul-Polhov Gradec, stran 7042.

Na podlagi 1. in 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90), določil zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84, 15/89 in Uradni list RS, št. 71/93), 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 47. člena statuta Občine Dobrova-Horjul-Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 42/95) je Občinski svet občine Dobrova-Horjul-Polhov Gradec na 33. seji dne 5. 11. 1998 sprejel
O D L O K
o spremembah dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Ljubljana Vič Rudnik za obdobje 1986–1990, za območje Občine Dobrova-Horjul-Polhov Gradec
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 11/86 in Uradni list RS, št. 23/91, 71/93, 62/94) in družbenega plana občine Ljubljana Vič-Rudnik za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 34/86, 10/87, 14/89 in Uradni list RS, št. 40/92) za območje Občine Dobrova-Horjul-Polhov Gradec, v nadaljevanju dolgoročni plan Občine Dobrova-Horjul-Polhov Gradec.
2. člen
Kot prostorske sestavine družbenega plana občine Ljubljana Vič-Rudnik za obdobje 1986–1990 se, na podlagi odloka o uskladitvi družbenega plana občine Ljubljana Vič-Rudnik za obdobje 1986–1990 z dolgoročnim planom občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 (Uradni list RS, št. 40/92), uporabljajo prostorske sestavine dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000.
3. člen
Tekstualni in kartografski deli dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 in družbenega plana občine Ljubljana Vič-Rudnik za obdobje 1986–1990, se za območje Občine Dobrova-Horjul-Polhov Gradec smiselno uporabljajo v vseh določbah, ki ne veljajo samo za Mestno občino Ljubljana in za občine Brezovica, Dol pri Ljubljani, Ig, Medvode, Škofljica, Velike Lašče in Vodice.
4. člen
Dolgoročni plan Občine Dobrova-Horjul-Polhov Gradec se spremeni v tekstualnem delu v poglavju 9. “Tabele” tako, da se v točki 9.6. “Načini urejanja s prostorskimi izvedbenimi akti” črta besedilo za prostorske celote V7 Kozarje – del (za območja urejanja VS 7/7 Šmartno, VS 7/8 Podsmreka, VS 7/9 Podsmreka, VS 7/10 Komanija, VS 7/11 Draževnik, VS 7/12 Razori), V8 Dobrova, V34 Brezje, V35 Horjul, V36 Koreno, V37 Vrzdenec, V38 Žažar, V39 Hruševo, V40 Dvor, V41 Polhov Gradec, V42 Setnik, V43 Črni Vrh, V44 Butajnova, V45 Šentjošt, V47 Dobrova, in nadomesti z besedilom:
“9.6. Načini urejanja s prostorskimi izvedbenimi akti na območju Občine Dobrova-Horjul-Polhov Gradec
5. člen
V skladu s spremembami, navedenimi v 4. členu tega odloka, se spremeni in dopolni: kartografski del dolgoročnega plana Občine Dobrova-Horjul-Polhov Gradec v točki 8 “Kartografski del dolgoročnega plana”, ki obravnava:
– karte v merilu 1:50.000 in 1:25.000, na katerih so prikazane planske usmeritve razvoja posameznih dejavnosti in naselij ter
– kartografska dokumentacija k planu v merilu 1:5000.
6. člen
Na koncu tabele 9.6. “Načini urejanja s prostorskimi izvedbenimi akti” (PIA) se črta besedilo:
“Urejanja območij vodotokov ter rekonstrukcija obstoječih in gradnja novih pomembnejših infrastrukturnih objektov in naprav se izvaja na podlagi prostorskih izvedbenih načrtov”
in nadomesti z besedilom:
“Urejanja območij vodotokov ter rekonstrukcija obstoječih in gradnja novih pomembnejših infrastrukturnih objektov in naprav se izvaja na podlagi prostorskih izvedbenih aktov.
Vrsto izvedbenega akta določi občinska služba za urbanizem glede na vsebino, značaj in obseg posega v prostor.
Če je treba na stavbnih zemljiščih, ki se urejajo s prostorskimi ureditvenimi pogoji, uveljaviti javni interes, občinski svet sprejme sklep, da se za območje urejanja izdela prostorski izvedbeni načrt.”
7. člen
Ta odlok je na vpogled pri:
Občini Dobrova-Horjul-Polhov Gradec,
Mestni upravi mestne občine Ljubljana, oddelku za urbanizem in okolje in na Upravni enoti Ljubljana, izpostava Vič-Rudnik.
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 032-01-1782/98
Dobrova, dne 5. novembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Dobrova-Horjul-Polhov Gradec
Anton Gerjolj l. r.

AAA Zlata odličnost