Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/1998 z dne 27. 11. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/1998 z dne 27. 11. 1998

Kazalo

4087. Sklep o ukinitvi splošnega ljudskega premoženja v splošni rabi, stran 6302.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, št. U-I-13/94-95, 45/94 – odločba US RS, št. U-I-144/94-18 in Uradni list RS, št. 57/94, 15/95 in 70/97) in 21. člena statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 1/95) je Občinski svet občine Mengeš na 43. redni seji dne 11. 11. 1998 sprejel
S K L E P
o ukinitvi splošnega ljudskega premoženja v splošni rabi
1. člen
S tem sklepom zemljišče s parc. št. 1095/6, neplodno, v izmeri 53 m2, k.o. Loka, ki je splošno ljudsko premoženje v splošni rabi, preneha biti splošno ljudsko premoženje v splošni rabi in se vpiše v ustrezen zemljiškoknjižni vložek, last Občine Mengeš.
2. člen
Nepremičnina iz 1. člena tega sklepa postane družbena lastnina v upravljanju Občine Mengeš oziroma njeno last.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 568/98
Mengeš, dne 11. novembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Mengeš
Alojzij Janežič l. r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina