Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/1998 z dne 22. 10. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/1998 z dne 22. 10. 1998

Kazalo

3525. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Mengeš, stran 5442.

Na podlagi 24. člena zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97) in 21. člena statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 1/95) je Občinski svet občine Mengeš na 42. redni seji dne 7. oktobra 1998 sprejel
S K L E P
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Mengeš
1
S tem sklepom se odločijo kriteriji za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Mengeš.
2
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne smejo preseči 60 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v občini.
Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo preseči 40 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v občini. Če pride do ponovitve glasovanja, se stroški volilne kampanje kandidata, ki na tem glasovanju kandidira, povečajo še za 20 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v občini.
3
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za člane občinskega sveta, katerih listam so pripadali mandati za člane v občinskem svetu, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 60 tolarjev za dobljen glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih sredstev ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
4
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za župana, za katere je glasovalo najmanj 10% od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer 40 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v občini.
Če se glasovanje ponovi, sta kandidata, ki kandidirata na ponovnem glasovanju, upravičena do povrnitve stroškov v višini 60 tolarjev za dobljen glas le na podlagi dobljenih glasov na ponovnem glasovanju.
5
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za volitve v občinski svet ali za volitve župana se na njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Občine Mengeš v roku 30 dni po predložitvi poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
6
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 553/98
Mengeš, dne 7. oktobra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Mengeš
Alojzij Janežič l. r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina