Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/1998 z dne 21. 9. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/1998 z dne 21. 9. 1998

Kazalo

3004. Odlok o oblikovanju volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Beltinci, stran 4847.

Na podlagi 22., 23. in 117. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) ter 20., 22. in 110. člena statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 41/95) je Občinski svet občine Beltinci na seji dne 15. 9. 1998 sprejel
O D L O K
o oblikovanju volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Beltinci
1. člen
Za izvedbo volitev članov Občinskega sveta občine Beltinci, ki šteje osemnajst članov, se oblikujejo naslednje volilne enote:
– volilna enota 1, ki zajema območje KS Beltinci in Lipa. V volilni enoti se voli šest članov občinskega sveta,
– volilna enota 2, ki zajema območje KS Dokležovje, Ižakovci, Melinci. V volilni enoti se voli šest članov občinskega sveta,
– volilna enota 3, ki zajema območje KS Bratonci, Lipovci, Gančani. V volilni enoti se voli šest članov občinskega sveta.
2. člen
Za volitve župana Občine Beltinci je volilna enota območje celotne Občine Beltinci.
3. člen
Volitve v občinski svet in župana vodi in izvaja občinska volilna komisija Občine Beltinci.
4. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta občine Beltinci (Uradne objave št. 6, z dne 20. 10. 1994).
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se za izvedbo lokalnih volitev v letu 1998.
Št. 074/98
Beltinci, dne 15. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Beltinci
Marjan Maučec l. r.