Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/1998 z dne 21. 9. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/1998 z dne 21. 9. 1998

Kazalo

3003. Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Beltinci ter določitvi volilnih enot za volitve članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Beltinci, stran 4846.

Na podlagi 19.a člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS, 57/94, 14/95, 20/95, 73/95 – odločba US RS, 9/96 – odločba US RS, 39/96 – odločba US RS, 44/96 – odločba US RS, 26/97, 70/97 in 10/98) ter 20. in 110. člena statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 41/95) je Občinski svet občine Beltinci na seji dne 15. 9. 1998 sprejel
O D L O K
o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Beltinci ter določitvi volilnih enot za volitve članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Beltinci
1. člen
S tem odlokom se določa število članov svetov krajevnih skupnosti (v nadaljevanju: KS) v Občini Beltinci ter število in območja volilnih enot za volitve članov svetov KS v Občini Beltinci.
2. člen
Svet KS Beltinci šteje sedem članov.
Za volitve članov Sveta KS Beltinci se določi 1 volilna enota, ki obsega območje naselja Beltinci.
3. člen
Svet KS Bratonci šteje sedem članov.
Za volitve članov Sveta KS Bratonci se določi 1 volilna enota, ki obsega območje naselja Bratonci.
4. člen
Svet KS Dokležovje šteje sedem članov.
Za volitve članov Sveta KS Dokležovje se določi 1 volilna enota, ki obsega območje naselja Dokležovje.
5. člen
Svet KS Gančani šteje sedem članov.
Za volitve članov Sveta KS Gančani se določi 1 volilna enota, ki obsega območje naselja Gančani.
6. člen
Svet KS Ižakovci šteje sedem članov.
Za volitve članov Sveta KS Ižakovci se določi 1 volilna enota, ki obsega območje naselja Ižakovci.
7. člen
Svet KS Lipa šteje sedem članov.
Za volitve članov Sveta KS Lipa se določi 1 volilna enota, ki obsega območje naselja Lipa.
8. člen
Svet KS Lipovci šteje sedem članov.
Za volitve članov Sveta KS Lipovci se določi 1 volilna enota, ki obsega območje naselja Lipovci.
9. člen
Svet KS Melinci šteje sedem članov.
Za volitve članov Sveta KS Melinci se določi 1 volilna enota, ki obsega območje naselja Melinci.
10. člen
Volitve v svete KS v Občini Beltinci izvajajo občinska volilna komisija in volilni odbori KS, v skladu z določili zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95).
11. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka preneha veljati odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov svetov KS v Občini Beltinci ter sklepi KS o določitvi števila članov svetov KS in volilnih enot, ki so veljali za prve volitve v svete KS v Občini Beltinci v letu 1996.
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 073/98
Beltinci, dne 15. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Beltinci
Marjan Maučec l. r.