Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/1998 z dne 18. 4. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/1998 z dne 18. 4. 1998

Kazalo

1316. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vodice za leto 1997, stran 2099.

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) ter 79. člena statuta Občine Vodice (Uradni list RS, št. 49/95) je Občinski svet občine Vodice na 36. seji dne 24. 3. 1998 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Vodice za leto 1997
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Vodice za leto 1997.
2. člen
Zaključni račun proračuna izkazuje:
SIT
– presežek prihodkov iz leta 1996         42,338.818,95
– prihodke leta 1997               220,909.080,43
– odhodke leta 1997                233,204.608,11
– presežek prihodkov nad odhodki          30,043.291,27
Zaključni račun sredstev rezerv izkazuje:
SIT
– presežek prihodkov iz leta 1996           1,577.130
– prihodke leta 1997                  1,110.500
– odhodke leta 1997                   250.000
– presežek prihodkov                  2,437.630
Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna je sestavni del tega odloka.
3. člen
Presežek prihodkov nad odhodki pri sredstvih proračuna Občine Vodice se prenese v njen proračun za leto 1998.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 568-06102
Vodice, dne 6. aprila 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Vodice
Alojzij Kosec l. r.

AAA Zlata odličnost