Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/1998 z dne 18. 4. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/1998 z dne 18. 4. 1998

Kazalo

1243. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Bohinj za leto 1997, stran 2033.

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 119. člena statuta Občine Bohinj (Uradni list RS, št. 57/97 – prečiščeno besedilo), je Občinski svet občine Bohinj na 39. redni seji dne 31. marca 1998 sprejel
O D L O K
o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Bohinj za leto 1997
1. člen
Potrdi se zaključni račun o izvršitvi proračuna Občine Bohinj za leto 1997, katerega sestavni del je tudi zaključni račun rezervnega sklada.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Bohinj izkazuje:
– prihodke                  428,246.772,00 SIT
– odhodke                   402,866.036,00 SIT
– presežek prihodkov              25,380.736,00 SIT
Zaključni račun rezervnega sklada izkazuje:
– prihodke                   4,801.568,99 SIT
– odhodke                        0,00 SIT
– presežek prihodkov              4,801.568,99 SIT
3. člen
Presežek prihodkov se po zaključnem računu prenese v naslednje leto po sprejetih namenih porabe.
4. člen
Sestavni del zaključnega računa proračuna Občine Bohinj so:
– pregled prihodkov in odhodkov proračuna,
– poročilo o porabi sredstev rezervnega sklada.
5. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-03-1/98
Bohinjska Bistrica, dne 31. marca 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Bohinj
Jože Cvetek l. r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina