Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/1997 z dne 21. 11. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/1997 z dne 21. 11. 1997

Kazalo

3414. Odlok o preimenovanju Ulice Jeseniško-Bohinjskega odreda oziroma priključitev na že obstoječo Triglavsko cesto v naselju Bohinjska Bistrica, stran 5610.

Na podlagi 8. člena zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80, 42/86 in 5/90), 13. člena pravilnika o določanju imen naselij in ulic ter o označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 11/80) ter 9. in 125. člena statuta Občine Bohinj (Uradni list RS, št. 57/97 – prečiščeno besedilo), je Občinski svet občine Bohinj na 34. redni seji dne 6. novembra 1997 sprejel
O D L O K
o preimenovanju Ulice Jeseniško-Bohinjskega odreda oziroma priključitev na že obstoječo triglavsko cesto v naselju Bohinjska Bistrica
1. člen
Na območju Občine Bohinj, v naselju Bohinjska Bistrica, se preimenuje Ulica Jeseniško-Bohinjskega odreda oziroma se priključi na že obstoječo Triglavsko cesto.
2. člen
Območja in ime ulice je prikazano v kartografskih prikazih ROTE in EHIŠ v merilu 1 : 5000. Kartografski prikazi so sestavni del tega odloka in se hranijo na Geodetski upravi Republike Slovenije, Območni geodetski upravi v Kranju, izpostava v Radovljici, kjer so na vpogled vsem zainteresiranim uporabnikom in občanom.
Izdela se seznam hišnih številk starega in novega stanja.
3. člen
Vsi državni organi, ki vodijo uradne evidence, so dolžni v roku enega leta po uveljavitvi odloka, po uradni dolžnosti uskladiti svoje evidence s tem odlokom.
4. člen
Stroški za zamenjavo tablice s hišno številko bremenijo proračun Občine Bohinj.
Lastniki oziroma upravljalci stavbe so dolžni zamenjati staro tablico s hišno številko z novo.
5. člen
Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava v Kranju, izpostava v Radovljici, mora izvesti predlagano spremembo v roku šest mesecev po objavi v Uradnem listu RS.
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi odloka v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 061-68/97
Bohinjska Bistrica, dne 6. novembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Bohinj
Jože Cvetek l. r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina