Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/1995 z dne 21. 1. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/1995 z dne 21. 1. 1995

Kazalo

340. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za celotno območje Krajevne skupnosti Sveti Tomaž, stran 531.

Na podlagi 30., 31., 32., 33. in 34. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) ter 3., 7., in 9. členom zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) in v skladu s statutom KS Sveti Tomaž je svet krajevne skupnosti na seji dne 15. 12. 1994 sprejel
S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka za celotno območje Krajevne skupnosti Sveti Tomaž
1
Za območje KS Sveti Tomaž, ki zajema vasi Bratonečice, Gradišče pri Ormožu, Gor. Ključarovci, Hranjigovci, Koračice, Mala vas pri Ormožu, Mezgovci, Pršetinci, Rakovci, Rucmanci, Savci, Sejanci, Senik, Senčak, Sveti Tomaž, Trnovci in Zagorje se uvede krajevni samoprispevek.
2
Sredstva krajevnega samoprispevka se namenijo za:
1. modernizacijo in vzdrževanje krajevnih cest 60%
2. delovanje KS, vzdrževanje objektov in opreme, ki je v upravljanju KS 25%
3. sofinanciranje mrliške veže, telovadnice in zunanjih objektov rekreacije (igrišče) 15%.
3
Krajevni samoprispevek v denarju se uvede za čas od 1. 2. 1995 do 31. 1. 2000.
4
Predvidoma bi zbrali s samoprispevkom v petih letih 35,000.000 SIT.
5
Zavezanci plačila krajevnega samoprispevka so:
1. zaposleni, ki prejemajo osebne dohodke iz delovnega razmerja pri pravnih osebah ali zasebnih delodajalcih oziroma nadomestilo osebnega dohodka (plače) po stopnji 2% od neto, enaka stopnja velja za dohodke občanov iz pogodbenih del in drugih priložnostnih dohodkov
2. zavezanci, ki prejemajo pokojnine doma ali iz tujine po stopnji 2% od izplačane pokojnine
3. zavezanci, ki opravljajo samostojno obrtno dejavnost po stopnji 2% od zavarovalne osnove zavezanca (zavezanci, ki plačujejo davek po pavšalnem letnem znesku pa po stopnji 4% od odmerjenega davka)
4. zavezanci, ki imajo dohodek od KD pa po stopnji 7% letno od katastrskega dohodka in tudi dohodka od prodanega posekanega lesa
5. zavezanci iz območja KS, ki so zaposleni v tujini po 200 DEM letno, preračunano v SIT po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila
6. zavezanci, ki nimajo stalnega bivališča na območju KS, imajo pa stanovanjsko hišo, stanovanje, vikend ali vinsko klet ali samo zemljišče, plačajo vsako leto 100 DEM preračunano v SIT po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila.
Zavezanci, ki imajo dohodek iz dveh ali več virov, navedenih v tej točki, plačujejo samoprispevek za vsak vir posebej.
Zavezanci plačila krajevnega samoprispevka bodo tudi bodoči novi prebivalci in lastniki nepremičnin, ki bodo to postali po 4. 12. 1994.
6
Zavezancem krajevnega samoprispevka se priznajo olajšave, ki jih določa 12. člen zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) in drugi veljavni predpisi.
7
Samoprispevek iz plač zaposlenih in pokojnin se obračuna in nakaže ob vsakem izplačilu, od dohodka iz kmetijske in obrtne dejavnosti pa obračuna in nakazuje Republiška uprava za javne prihodke. V sodelovanju z Republiško upravo za javne prihodke in drugimi bo svet KS poiskal najprimernejšo rešitev za plačevanje krajevnega samoprispevka od zaposlenih v tujini in lastnikov nepremičnin na območju KS, ki nimajo stalnega bivališča pri nas.
8
Sredstva krajevnega samoprispevka so namenska in se bodo uporabila za naloge, ki so navedene v 2. točki tega sklepa.
Sredstva se nakazujejo na žiro račun KS Sveti Tomaž, št. 52410-842-087-82539.
9
Zavezancem plačila krajevnega samoprispevka se plačani samoprispevek odbije od osnove za plačilo dohodnine (7. člen zakona o dohodnini, Uradni list RS, št. 48/90 in 34/92).
10
Svet KS Sveti Tomaž je odgovoren za zbiranje in uporabo sredstev zbranih s samoprispevkom in enkrat letno izdela poročilo za zavezance ali poroča na zborih krajanov o svojem delu.
11
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 2. 1995.
Sveti Tomaž, dne 15. decembra 1994.
Predsednik
Sveta KS Sveti Tomaž
Zvonko Meško l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti