Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/1993 z dne 29. 1. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/1993 z dne 29. 1. 1993

Kazalo

260. Sklep o grbu, zastavi in pečatu Krajevne skupnosti Mengeš, stran 234.

Na 8. seji Skupščine Krajevne skupnosti Mengeš 16. 12. 1992 je bil sprejet
SKLEP
o grbu, zastavi in pečatu Krajevne skupnosti Mengeš
1. člen
Krajevna skupnost Mengeš ima grb, zastavo in pečat, ki se jih lahko uporablja le v predpisani obliki in v skladu z določili tega sklepa.
2. člen
GRB – velikost in oblika je prilagojena standardnim velikostim. Sredi ščitnega polja v beli barvi je izrisan dvojni trnek v modri barvi, ščitno polje pa obkroža rdeč rob.
Modra barva je ral 5015, rdeča barva ral 2002 ali 3000.
3. člen
ZASTAVA – v originalu meri 800 x 2400 mm. Na spodnjem koncu je izrez v izmeri 400 x 200 mm. Zastava je razdeljena po sredini na levo modro polje (ral 5015) in desno belo polje.
Grb je nameščen v sredini, gledano po širini, po višini pa je nameščen tako, da zgornji prazni prostor zastave nad grbom tvori kvadratno polje. Grb Mengša je v enakih proporcih z zastavo tako, da je zgornja stranica grba enaka 1/2 širine zastave.
4. člen
PEČAT – je v obliki kroga s premerom 32 mm.
V sredini je grb Mengša, ob robu pa napis Krajevna skupnost Mengeš.
5. člen
Za pravilno uporabo grba, zastave in pečata skrbi Svet Krajevne skupnosti Mengeš, spremlja vloge za izdajo dovoljenja za uporabo grba in zastave, opravlja vsa administrativna in strokovna opravila v zvezi s temi vlogami in vodi evidenco izdanih dovoljenj.
6. člen
Zastava krajevne skupnosti se izobesi v počastitev državnih in krajevnih praznikov, ob komemoracijah ter kulturno športnih prireditvah ter drugih podobnih priložnostih.
Izobesi se na javnih, zgradbah in mestih, kjer je prireditev.
7. člen
Grb krajevne skupnosti se uporablja:
– na svečanih sejah
– ob prireditvah, ki predstavljajo krajevno skupnost
– na listinah, ki jih izstavlja Skupščina KS Mengeš (priznanja, zahvale ipd.)
– še na drugih listinah ali predmetih, za katere Skupščina KS Mengeš sprejme sklep o uporabi.
8. člen
Grb Krajevne skupnosti Mengeš na pismu, ovitku ali vizitk, lahko uporabljajo predsednik skupščine in predsednik Sveta KS Mengeš, v zadevah, ki se nanašajo na opravljanje njunih nalog v KS.
9. člen
Podjetja in društva, ki imajo sedež v Krajevni skupnosti Mengeš lahko zaprosijo, da se jim dovoli uporaba grba v določenih primerih, zlasti pa:
– zaščitnem znaku njihovega podjetja ali društva
– društvenih praporih
– obliki spominkov, značk ali na izdelkih.
10. člen
Vlogi za izdajo dovoljenja za uporabo grba mora biti priložena ustrezna dokumentacija s tehničnimi podatki in namenom uporabe grba.
Tehnična dokumentacija mora vsebovati ime in naslov izdelovalca grba, opis tehnike izdelave in količino.
11. člen
Grb in zastavo lahko izdelujejo na podlagi dovoljenja, ki ga predloži naročnik iz 10. člena tega odloka, obrtniki in podjetja, ki imajo registrirano ustrezno dejavnost.
12. člen
Uporaba grba in zastave KS Mengeš dovoljuje Skupščina ali Svet KS Mengeš.
V sklepu, s katerim se dovoljuje uporaba grba in zastave, se določijo pogoji, pod katerimi se dovoljuje uporaba.
Izdano dovoljenje se lahko prekliče, če se ugotovi, da uporabnik ne upošteva pogojev, ki so navedeni v sklepu oziroma dovoljenju ali ne skrbi za primeren izgled grba ali zastave.
13. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Mengeš, dne 12. januarja 1993.
Predsednik Skupščine
Krajevne skupnosti Mengeš
Andrej Urbanc l. r.
 
Predsednik
Sveta Krajevne skupnosti
Mengeš
Janez Per l. r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina