Uradni list

Številka 138
Uradni list RS, št. 138/2022 z dne 28. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 138/2022 z dne 28. 10. 2022

Kazalo

3394. Uredba o pravnem nasledstvu Družbe za upravljanje terjatev bank, d. d., stran 10502.

  
Na podlagi tretjega odstavka 36. člena Zakona o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (Uradni list RS, št. 105/12, 63/13 – ZS-K, 23/14 – ZDIJZ-C, 104/15, 26/17 – ORZUKSB33, 27/17 – popr. in 174/20 – ZIPRS2122) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o pravnem nasledstvu Družbe za upravljanje terjatev bank, d. d. 
1. člen 
(1) Ta uredba podrobneje ureja izvedbo pravnega nasledstva Družbe za upravljanje terjatev bank, d. d. (v nadaljnjem besedilu: DUTB).
(2) Pravno nasledstvo DUTB se izvede kot poenostavljena pripojitev DUTB kot prevzete družbe k Slovenskemu državnemu holdingu, d. d. (v nadaljnjem besedilu: SDH) kot prevzemni družbi v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZlntPK-C in 18/21; v nadaljnjem besedilu: ZGD-1). SDH s pripojitvijo DUTB pridobi celotno premoženje DUTB ter vse pravice in obveznosti DUTB.
2. člen 
Za izvedbo pripojitve po tej uredbi se izvedejo naslednji ukrepi:
– izvedba prilagojenega skrbnega pravnega pregleda in pregleda drugih področij poslovanja DUTB, v obsegu, kot ga predhodno opredeli SDH;
– izdelava organizacijsko kadrovske strukture pripojitve DUTB s strani SDH;
– sklenitev pogodbe o pripojitvi DUTB kot prevzete družbe k SDH kot prevzemni družbi;
– izdelava revidiranega zaključnega poročila DUTB na dan, ki bo dan obračuna pripojitve;
– poročili nadzornih organov DUTB in SDH o pripojitvi;
– odločanje Vlade Republike Slovenije kot skupščine DUTB in SDH o soglasju k pripojitvi;
– vpis pripojitve DUTB k SDH v sodni register;
– drugi potrebni ukrepi.
3. člen 
(1) DUTB do 15. novembra 2022 pripravi revidirano zaključno poročilo na dan 30. junij 2022, ki bo obračunski dan pripojitve.
(2) Od datuma obračuna pripojitve naprej se dejanja DUTB štejejo za opravljena za račun SDH. DUTB in SDH lahko z ločenim dogovorom uredita način predhodnega potrjevanja določenih aktivnosti in poslov DUTB s strani SDH do izvedbe in vpisa pripojitve v sodni register.
4. člen 
(1) Vladi Republike Slovenije se kot skupščini obeh družb pred odločanjem o podaji soglasja k pogodbi o pripojitvi omogoči seznanitev s:
1. pogodbo o pripojitvi;
2. letnimi poročili obeh družb, ki sta udeleženi pri pripojitvi, za zadnja tri poslovna leta;
3. revidiranim zaključnim poročilom DUTB v skladu s prvim odstavkom 68. člena ZGD-1;
4. polletnim poročilom SDH za prvo polletje 2022 ter
5. poročilom upravnega odbora DUTB in poročilom nadzornega sveta SDH o pregledu pripojitve.
(2) Gradivo iz prejšnjega odstavka DUTB in SDH predložita ministrstvu, pristojnemu za finance, najpozneje do 30. novembra 2022.
(3) Pogodba o pripojitvi začne veljati z dnem podaje soglasja k pogodbi o pripojitvi s strani Vlade Republike Slovenije kot skupščine obeh družb.
KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-354/2022
Ljubljana, dne 27. oktobra 2022
EVA 2022-1611-0110
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti