Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2021 z dne 8. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2021 z dne 8. 4. 2021

Kazalo

1044. Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, stran 3115.

  
Na podlagi tretjega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) in v zvezi s 3. točko prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE in 15/21 – ZDUOP) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih 
1. člen 
(1) S tem odlokom se začasno prepoveduje zbiranje ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (v nadaljnjem besedilu: zavodi) zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, in sicer v:
– glasbenih šolah, razen za izvedbo individualnega pouka ter izvedbo pouka baleta in sodobnega plesa, ob pogoju, da je med udeleženci zagotovljena vsaj 2 m medsebojna razdalja,
– višjih strokovnih šolah, univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, razen za študente za opravljanje izpitov, seminarjev do največ deset udeležencev, laboratorijskih vaj in individualnega pouka (npr. klinične in kabinetne vaje ter vaje, ki zahtevajo uporabo specializirane opreme in inštrumentov),
– študentskih domovih, razen v primeru študentov, ki imajo stalno prebivališče v študentskem domu, študentskih družin, študentov tujcev in gostujočih profesorjev, ki jim je zaradi trenutnih varnostnih razmer onemogočena vrnitev v kraj stalnega bivališča, ter študentov, ki opravljajo izpite, seminarje, laboratorijske vaje in individualni pouk.
(2) Zaposleni v zavodih se v času prisotnosti v zavodih enkrat tedensko testirajo na virus SARS-CoV-2 s hitrimi antigenskimi testi (v nadaljnjem besedilu: test HAG).
(3) Zaposlenim v zavodih testiranja ni treba opraviti, če:
– predložijo negativni rezultat testa na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo (v nadaljnjem besedilu: test PCR) ali testa HAG, ki ni starejši od 48 ur,
– predložijo dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali proizvajalca MODERNA najmanj 14 dni oziroma od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni,
– imajo dokazilo o pozitivnem rezultatu testa HAG ali testa PCR, ki je starejši od 21 dni, vendar ne starejši od šest mesecev, ali
– imajo potrdilo zdravnika, da so preboleli COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev.
(4) Dokazila o testiranju iz prejšnjega odstavka se upoštevajo, če so bila izdana v državah članicah Evropske unije oziroma državah članicah, schengenskega območja ali pri organizacijah oziroma pri posameznikih v tretjih državah, ki jih Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (v nadaljnjem besedilu: NLZOH) prepoznata kot ustrezne in so objavljeni na spletni strani NLZOH.
2. člen 
Ne glede na prejšnji člen prepoved zbiranja ljudi ne velja za:
– zaposlene v zavodih in posameznike, ki v zavodih opravljajo delo na drugi pravni podlagi (na primer podjemne ali avtorske pogodbe),
– člane organov zavodov,
– izvedbo nujnih postopkov, povezanih z zaključevanjem in nadaljevanjem izobraževanja.
3. člen 
Zavodi morajo pri izvajanju dejavnosti upoštevati priporočene smernice ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2.
4. člen 
Vlada Republike Slovenije preverja utemeljenost ukrepov iz tega odloka na podlagi strokovnih mnenj.
KONČNI DOLOČBI 
5. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 47/21).
6. člen 
Ta odlok začne veljati 11. aprila 2021 in velja do vključno 17. aprila 2021.
Št. 00727-17/2021
Ljubljana, dne 8. aprila 2021
EVA 2021-3330-0047
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 
 
 

AAA Zlata odličnost