Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2021 z dne 29. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2021 z dne 29. 3. 2021

Kazalo

943. Odlok o spremembah Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2, stran 2927.

  
Na podlagi 2. točke prvega odstavka 39. člena in za izvrševanje prvega odstavka 4. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE in 15/21 – ZDUOP) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o spremembah Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 
1. člen 
V Odloku o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 188/20, 193/20, 198/20, 2/21, 5/21, 9/21, 12/21, 15/21, 20/21, 25/21, 27/21, 30/21, 35/21, 40/21 in 43/21) se v 2. členu drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Uporaba zaščitne maske iz prejšnjega člena je obvezna tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih. Ne glede na prejšnji stavek nošenje zaščitne maske ni potrebno pri individualni športni aktivnosti na zelenih površinah, če je mogoče zagotoviti medosebno razdaljo najmanj 1,5 metra, oziroma če gre za športno aktivnost na zelenih površinah članov istega gospodinjstva. Ne glede na prejšnji člen uporaba zaščitne maske ni obvezna v osebnih vozilih, če je v vozilu ena oseba ali več članov istega gospodinjstva.«.
2. člen 
V 3. členu se v prvem odstavku črta peta alineja. Dosedanja šesta alineja postane peta alineja.
3. člen 
V 7. členu se besedilo »2. aprila 2021« nadomesti z besedilom »11. aprila 2021«.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
Ta odlok začne veljati 1. aprila 2021.
Št. 00725-24/2021
Ljubljana, dne 28. marca 2021
EVA 2021-2711-0053
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost