Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2021 z dne 25. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2021 z dne 25. 3. 2021

Kazalo

861. Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, stran 2691.

  
Na podlagi 1. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE in 15/21 – ZDUOP) in 12. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20 in 175/20 – ZIUOPDVE) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvi Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19
1. člen 
V Odloku o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 30/21, 35/21 in 40/21) se v 9. členu v petem odstavku črta 2. točka.
V dosedanji 3. točki, ki postane 2. točka, se črta besedilo »ali testa HAG«.
Dosedanja 4. točka postane 3. točka.
V šestem odstavku se besedilo »oziroma cepljenju iz 3. in 4.« nadomesti z besedilom »iz 2.«, v drugem stavku pa se števnik »3.« nadomesti s števnikom »2.«.
V sedmem odstavku se črta besedilo »ali HAG testom«.
2. člen 
V 10. členu se v prvem odstavku pika na koncu 10. točke nadomesti s podpičjem, za njo pa se doda nova 11. točka, ki se glasi:
»11. dvolastniku ali najemniku zemljišča v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje, ki prehaja državno mejo s sosednjo državo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko-gozdarskih del in se vrača čez mejo najpozneje v desetih urah po prehodu meje.«.
V drugem odstavku se črta besedilo »ali HAG testom«.
V tretjem odstavku se v napovednem stavku besedilo »HAG testa« nadomesti z besedilom »hitrega antigenskega testa (v nadaljnjem besedilu: HAG test)«.
Podpičje na koncu 5. točke se nadomesti s piko, 6. točka pa se črta.
3. člen 
V 13. členu se v prvem odstavku besedilo »26. marca 2021« nadomesti z besedilom »2. aprila 2021«.
4. člen 
Priloga se nadomesti z novo Prilogo, ki je kot Priloga sestavni del tega odloka.
KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00717-24/2021
Ljubljana, dne 24. marca 2021
EVA 2021-1711-0026
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 
 

AAA Zlata odličnost