Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2021 z dne 18. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2021 z dne 18. 3. 2021

Kazalo

826. Odlok o spremembah Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, stran 2576.

  
Na podlagi 2. in 3. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE in 15/21 – ZDUOP) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o spremembah Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 
1. člen 
V Odloku o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 27/21, 30/21 in 35/21) se 3. in 4. člen črtata.
2. člen 
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»5. člen 
(1) Začasno je prepovedano zbiranje več kot deset ljudi.
(2) Začasno so prepovedane vse prireditve in shodi, ki se jih udeleži več kot deset ljudi.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se zbiranje ljudi dovoli skupini oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva ob upoštevanju omejitev in prepovedi iz tega odloka.«.
3. člen 
V 7. členu se v prvem odstavku besedilo »in drugi« črta.
4. člen 
V 10. členu se besedilo »19. marca 2021« nadomesti z besedilom »26. marca 2021«.
KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00717-19/2021
Ljubljana, dne 17. marca 2021
EVA 2021-1711-0022
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik

AAA Zlata odličnost