Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2021 z dne 18. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2021 z dne 18. 3. 2021

Kazalo

825. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, stran 2571.

  
Na podlagi 1. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE in 15/21 – ZDUOP) in 12. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20 in 175/20 – ZIUOPDVE) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 
1. člen 
V Odloku o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 30/21 in 35/21) se v 3. členu v drugem odstavku v 4. točki besedilo »5. in 8.« nadomesti z besedilom »4.30 in 7.30«.
V 5. točki se besedilo »5. in 8. uro ter 16. in 19.« nadomesti z besedilom »6. in 7.30 uro ter 16. in 18.«.
2. člen 
V 10. členu se v prvem odstavku na koncu 8. točke pred podpičjem dodata vejica in besedilo »in se čez mejo vrača v 24 urah po prehodu meje«.
V 9. točki se pika na koncu stavka nadomesti s podpičjem, za njo pa se doda nova 10. točka, ki se glasi:
»10. osebi, ki še ni dopolnila 13 let in ki dnevno ali občasno prehaja mejo zaradi vključenosti v vzgojo, izobraževanje ali znanstveno raziskovanje v Republiki Sloveniji ali državi članici Evropske unije ali schengenskega območja in to izkazuje z ustreznimi dokazili.«.
V drugem odstavku se črta besedilo »8. ali«.
V tretjem odstavku se 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. osebi, ki je že dopolnila 13 let in ki dnevno ali občasno prehaja mejo zaradi vključenosti v vzgojo, izobraževanje ali znanstveno raziskovanje v Republiki Sloveniji ali državi članici Evropske unije ali schengenskega območja in to izkazuje z ustreznimi dokazili;«.
Za 2. točko se doda nova 3. točka, ki se glasi:
»3. osebi, ki prevaža osebo iz 10. točke prvega odstavka tega člena oziroma osebo iz prejšnje točke in se čez mejo vrne takoj po opravljenem prevozu;«.
Dosedanje 3. do 5. točka postanejo 4. do 6. točka.
3. člen 
V 13. členu se v prvem odstavku besedilo »19. marca 2021« nadomesti z besedilom »26. marca 2021«.
4. člen 
Priloga se nadomesti z novo Prilogo, ki je kot Priloga sestavni del tega odloka.
KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00717-20/2021
Ljubljana, dne 18. marca 2021
EVA 2021-1711-0024
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 
 

AAA Zlata odličnost