Uradni list

Številka 133
Uradni list RS, št. 133/2021 z dne 23. 8. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 133/2021 z dne 23. 8. 2021

Kazalo

2760. Pravilnik o izvajanju posebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za osebe, ki opravljajo zdravstveno dejavnost, stran 8092.

  
Na podlagi tretjega odstavka 4. člena Uredbe o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 118/21 in 132/21) minister za zdravje izdaja
P R A V I L N I K 
o izvajanju posebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za osebe, ki opravljajo zdravstveno dejavnost
1. člen 
S tem pravilnikom se določa izvajanje posebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za osebe, ki opravljajo zdravstveno dejavnost (v nadaljnjem besedilu: posebni program za zdravstveno dejavnost) pri vseh izvajalcih zdravstvene dejavnosti, ki opravljajo zdravstveno dejavnost v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost (v nadaljnjem besedilu: izvajalci).
2. člen 
(1) Zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci, ki delo opravljajo pri izvajalcih (v nadaljnjem besedilu: zdravstveni delavci), se morajo pred začetkom opravljanja zdravstvenih storitev udeležiti testiranja na virus SARS-CoV-2 (v nadaljnjem besedilu: testiranje) v okviru posebnega programa za zdravstveno dejavnost, in sicer najmanj vsakih sedem dni.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se v organizacijski enoti izvajalca, kjer se je pojavila okužba pri zdravstvenih delavcih, testiranje izvaja na tri dni, in sicer od pojava okužbe z virusom SARS-CoV-2 in še najmanj 14 dni po zadnji ugotovljeni okužbi z virusom SARS-CoV-2 v tej organizacijski enoti. Ne glede na prejšnji stavek se v javnih socialno varstvenih zavodih in koncesionarjih, ki so v mreži javne službe na področju socialnega varstva, testiranje izvaja na ravni celotnega zavoda oziroma koncesionarja.
3. člen 
(1) Ne glede na prejšnji člen testiranje ni obvezno za zdravstvene delavce, ki izpolnjujejo pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja, kar dokazujejo z dokazili, določenimi v odloku, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek je testiranje obvezno za zdravstvene delavce, ki imajo prisotne znake okužbe dihal, druge simptome ali znake nalezljive bolezni COVID-19 ali pozitivno epidemiološko anamnezo.
4. člen 
Izvajalec določi pooblaščeno osebo, ki se ji sporočijo negativni rezultati testiranj, izvedeni v okviru posebnega programa za zdravstveno dejavnost.
5. člen 
Potrebo po izvajanju posebnega programa za zdravstveno dejavnost ugotavlja minister, pristojen za zdravje.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Odredba o izvajanju posebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za osebe, ki opravljajo zdravstveno dejavnost (Uradni list RS, št. 36/21, 61/21, 74/21, 76/21, 94/21 in 113/21).
7. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-217/2021/8
Ljubljana, dne 23. avgusta 2021
EVA 2021-2711-0157
Janez Poklukar 
minister 
za zdravje 

AAA Zlata odličnost