Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2020 z dne 8. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2020 z dne 8. 7. 2020

Kazalo

1746. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o reševalcih iz vode, stran 3777.

  
Na podlagi 13., 32. in 34. člena Zakona o varstvu pred utopitvami (Uradni list RS, št. 42/07 – uradno prečiščeno besedilo in 9/11) in 114. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list, RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 87/10 in 21/18 – ZNOrg) minister za obrambo izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o reševalcih iz vode 
1. člen 
V Pravilniku o reševalcih iz vode (Uradni list RS, št. 103/11) se v 2. členu osmi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(8) Predpisan zdravniški pregled iz prvega odstavka tega člena je zdravniški pregled, opravljen na podlagi Pravilnika o opremi in sredstvih za dajanje prve pomoči, usposabljanju in preizkusih iz prve pomoči ter zdravniških pregledih reševalcev iz vode (Uradni list RS, št. 70/03, 34/04 – popr. in 26/07 – ZVU-A; v nadaljnjem besedilu: predpisan zdravniški pregled).«.
Deseti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(10) Zdravniški pregled iz šestega odstavka tega člena je za pripadnike podvodne reševalne službe oziroma potapljače reševalce, zdravniški pregled, predpisan za potapljače, ki uporabljajo avtonomno potapljaško opremo oziroma so usposobljeni za tehnično potapljanje, za pripadnike gasilske in druge reševalne službe ter enot Civilne zaščite, pa zdravniški pregled, predpisan s Pravilnikom o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev (Uradni list RS, št. 19/18).«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
(podaljšanje veljavnosti opravljenega preizkusa usposobljenosti) 
(1) Reševalcu iz vode, ki bi moral ponovno opraviti preizkus usposobljenosti po programu usposabljanja iz 3. člena pravilnika v času od 1. januarja 2020 do 31. decembra 2020, se za eno leto od datuma poteka veljavnosti podaljša veljavnost opravljenega preizkusa usposobljenosti.
(2) Osebi, usposobljeni za reševanje iz vode, ki bi morala ponovno opraviti preizkus usposobljenosti po programu usposabljanja D iz 3. člena pravilnika v času od 1. januarja 2020 do 31. decembra 2020, se za eno leto od datuma poteka veljavnosti podaljša veljavnost opravljenega preizkusa usposobljenosti.
3. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-20/2020-5
Ljubljana, dne 7. julija 2020
EVA 2020-1911-0010
Mag. Matej Tonin 
minister 
za obrambo 

AAA Zlata odličnost