Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2018 z dne 6. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2018 z dne 6. 7. 2018

Kazalo

2428. Pravilnik o spremembah Pravilnika o merilih in metodologiji za določanje obsega sredstev za materialne stroške za izvedbo programa osnovne šole in programov osnovne šole s prilagojenim programom, stran 7803.

  
Na podlagi prvega odstavka 84. člena in za izvrševanje četrtega odstavka 81. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) izdaja ministrica za izobraževanje, znanost in šport
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o merilih in metodologiji za določanje obsega sredstev za materialne stroške za izvedbo programa osnovne šole in programov osnovne šole s prilagojenim programom 
1. člen 
V Pravilniku o merilih in metodologiji za določanje obsega sredstev za materialne stroške za izvedbo programa osnovne šole in programov osnovne šole s prilagojenim programom (Uradni list RS, št. 41/17) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik določa merila in metodologijo za vrednotenje materialnih stroškov za izvedbo programa osnovne šole in programov osnovne šole s prilagojenim programom (v nadaljnjem besedilu: šola), ki se financirajo iz sredstev državnega proračuna, in sicer za nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo (dnevnice, potnine, nočnine), nabavo učil in učnih pripomočkov, opredeljenih kot drobni inventar, strokovno literaturo in potrošni material za pripravo in izvedbo pouka, stroške obveznih ekskurzij, storitve zunanjih izvajalcev, telekomunikacijske stroške, stroške plačilnega prometa, stroške za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje strokovnih in drugih delavcev, stroške zdravniških pregledov delavcev (v nadaljnjem besedilu: programsko odvisni stroški) in za oskrbo otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v skladu z odločbo o usmeritvi.«.
2. člen 
V 3. členu se v 2. točki alineja spremeni tako, da se glasi:
»– 180 točk na oddelek;«.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. septembra 2018.
Št. 007-35/2018
Ljubljana, dne 3. julija 2018
EVA 2018-3330-0007
dr. Maja Makovec Brenčič l.r.
Ministrica za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti