Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2018 z dne 20. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2018 z dne 20. 4. 2018

Kazalo

1241. Odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letu 2018, stran 4162.

  
Na podlagi tretjega odstavka 129. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 93/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ in 21/18 – ZNOrg) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K 
o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letu 2018 
1. člen 
S tem odlokom se sprejme Program porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letu 2018.
2. člen 
Program porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letu 2018 je v prilogi, ki je sestavni del tega odloka.
3. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letih 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 84/16) v delu, ki se nanaša na leto 2018.
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-26/2018
Ljubljana, dne 19. aprila 2018
EVA 2018-2550-0037
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost