Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2017 z dne 25. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2017 z dne 25. 4. 2017

Kazalo

1093. Odlok o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2018 do 2020 (OdPSD18–20), stran 3223.

  
Državni zbor je na podlagi prvega odstavka 6. člena Zakona o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15) in tretjega odstavka 108. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10 in 80/13) na seji 20. aprila 2017 sprejel
O D L O K 
o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2018 do 2020 (OdPSD18–20) 
1. člen
Ta odlok določa okvir za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 1. januarja 2018 do 31. decembra 2020.
2. člen 
Ciljni saldo sektorja država in najvišji obseg izdatkov sektorja država za posamezna proračunska leta od 2018 do 2020 po metodologiji ESA skladno z 2. členom Zakona o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15) znaša:
Leto
Ciljni saldo sektorja država (v % BDP)
Najvišji obseg izdatkov sektorja država (v mio €)
2018
–0,2
19.158
2019
0,2
19.512
2020
0,4
19.952
Metodologija ESA iz prejšnjega odstavka je evropski sistem nacionalnih in regionalnih računov, določen z Uredbo (EU) št. 549/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o Evropskem sistemu nacionalnih in regionalnih računov v Evropski uniji (UL L št. 174 z dne 26. 6. 2013, str. 1).
3. člen 
Ciljni saldo in najvišji obseg izdatkov za državni proračun po denarnem toku, ki ustreza ciljnemu saldu sektorja država iz prejšnjega člena, znaša:
Institucionalna enota
Leto
Ciljni 
saldo 
(v % BDP)
Najvišji obseg izdatkov 
(v mio €)
Državni proračun
2018
–0,2
9.575
2019
–0,6
9.697
2020
–0,6
9.942
4. člen 
Ciljni saldo in najvišji obseg izdatkov za lokalne enote sektorja država (občine) po denarnem toku, ki ustreza ciljnemu saldu sektorja država iz 2. člena tega odloka, znaša:
Institucionalna enota
Leto
Ciljni 
saldo 
(v % BDP)
Najvišji obseg izdatkov 
(v mio €)
Občine
2018
0,1
2.174
2019
0,1
2.174
2020
0,1
2.219
5. člen 
Ciljni saldo in najvišji obseg izdatkov za pokojninsko blagajno po denarnem toku, ki ustreza ciljnemu saldu sektorja država iz 2. člena tega odloka, znaša:
Institucionalna enota
Leto
Ciljni 
saldo 
(v % BDP)
Najvišji obseg izdatkov 
(v mio €)
Pokojninska blagajna
2018
0,0
5.381
2019
0,0
5.600
2020
0,0
5.842
6. člen 
Ciljni saldo in najvišji obseg izdatkov za zdravstveno blagajno po denarnem toku, ki ustreza ciljnemu saldu sektorja država iz 2. člena tega odloka, znaša:
Institucionalna enota
Leto
Ciljni 
saldo 
(v % BDP)
Najvišji obseg izdatkov 
(v mio €)
Zdravstvena blagajna
2018
0,0
2.827
2019
0,0
2.944
2020
0,0
3.087
7. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2017 do 2019 (Uradni list RS, št. 30/16 in 74/16) v delu, ki se nanaša na leti 2018 in 2019.
8. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 411-01/17-9/9
Ljubljana, dne 20. aprila 2017
EPA 1891-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost