Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2017 z dne 24. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2017 z dne 24. 3. 2017

Kazalo

698. Ugotovitveni sklep o izvolitvi članice Občinskega sveta Občine Kamnik, stran 2050.

  
Občinska volilna komisija Občine Kamnik na podlagi 91. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08 in 83/12) ter 144. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 97/15) izdaja
U G O T O V I T V E N I    S K L E P 
o izvolitvi članice Občinskega sveta Občine Kamnik 
Na volitvah Občinskega sveta Občine Kamnik, dne 5. oktobra 2014, je bil Listi Dušana Papeža v prvi volilni enoti dodeljen en (1) mandat. Brane Golubović, mag., rojen 10. 8. 1969, stanujoč Sela 10 d, Kamnik, ki opravlja funkcijo občinskega svetnika, je dne 13. 2. 2017 podal odstopno izjavo zaradi nezdružljivosti funkcije.
Občinska volilna komisija ugotavlja, da je v Občinski svet Občine Kamnik izvoljena naslednja kandidatka po vrstnem redu, in sicer:
MILENA KLEMEN, rojena 18. 11. 1958, stanujoča Rožično 2c, Kamnik.
Št. 041-0004/2014
Kamnik, dne 13. marca 2017
Predsednik 
Občinske volilne komisije 
Občine Kamnik 
mag. Dušan Žumer l.r.