Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2014 z dne 25. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2014 z dne 25. 7. 2014

Kazalo

2477. Pravilnik o spremembi Pravilnika o pomorski opremi, stran 6431.

Na podlagi 5. člena Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 17/11) in prvega odstavka 91. člena Pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 120/06 – uradno prečiščeno besedilo, 88/10 in 59/11) izdajata minister za infrastrukturo in prostor ter minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o pomorski opremi
1. člen
V Pravilniku o pomorski opremi (Uradni list RS, št. 24/07, 23/09, 78/09, 14/11, 17/11 – ZTZPUS-1, 47/12 in 98/13) se v 1. členu besedilo »Direktivo Komisije 2012/32/EU z dne 25. oktobra 2012 o spremembi Direktive Sveta 96/98/ES o pomorski opremi (UL L št. 312 z dne 10. 11. 2012, str. 1) nadomesti z besedilom »Direktivo Komisije 2013/52/EU z dne 30. oktobra 2013 o spremembi Direktive Sveta 96/98/ES o pomorski opremi (UL L št. 304 z dne 14. 11. 2013, str. 1)«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
2. člen
Oprema, navedena v stolpcu 1 Priloge A.1 k Direktivi 96/98/ES, prenesena iz Priloge A.2 k navedeni direktivi, ki je bila izdelana v skladu z veljavnimi homologacijskimi postopki pred 4. decembrom 2014, se lahko da na trg ali namesti na ladji do 4. decembra 2016.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati 4. decembra 2014.
Št. 007-42/2014/16
Ljubljana, dne 23. aprila 2014
EVA 2014-2430-0035
Samo Omerzel l.r.
Minister
za infrastrukturo in prostor
 
Metod Dragonja l.r.
Minister
za gospodarski razvoj in tehnologijo

AAA Zlata odličnost